<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tilaa oirekysely

Ihminen on tärkein sisäilman mittari. Varmista sinäkin, etteivät he oireile.

Oirekysely antaa realistisen raportin siitä, miten työyhteisösi voi. Se auttaa sinua hahmottamaan nykytilan teidän sisäilman tilasta, sekä osoittamaan eron nykytilanteen ja tavoitetilan välillä. 

 

Kysely räätälöidään asiakkaan tilannetta ja tarpeita vastaavaksi.  Oirekyselyn tulokset tehdään nimettömänä ja niin, että ketään yksittäistä henkilöä ei vastauksista tunnisteta. Tulokset ovat ehdottomasti luottamuksellisia ja jaetaan vain tilaajayrityksen edustajan kanssa.

 

Oirekyselyyn vastaaminen kestää noin viisi minuuttia ja siihen vastataan nimettömänä. Se saavuttaa parhaan potentiaalinsa, kun mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Siksi on tärkeätä, että kaikkia organisaation tiloissa työskenteleviä henkilöitä tiedotetaan kyselystä ja sen aikataulusta, sekä kannustetaan vastaamaan. 

 

Oirekyselyn tulokset toimitetaan tilaajayrityksen edustajalle selkeälukuisena yhteenvetona kyselyn sulkeuduttua.

Oirekyselyn hinta on 690€. Normaalisti oirekysely sisältyy Genano Puhdas sisäilma-palveluun ja hyvitämme oirekyselyn hinnan, jos päädytte Genanon puhdas sisäilma-palveluun. Lomakkeen täyttäminen ei vielä sido teitä mihinkään. Asiantuntijamme on teihin yhteydessä parin arkipäivän päästä ja kertoo miten edetä. 

Tilaa oirekysely täyttämällä oheinen lomake:

Oikesyle