<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DNA-jaksojen poisto sisäilmasta PCR-laboratorioissa

Kehittää innovatiivisia ratkaisuja edistämään infektiosairauksien ja antibioottiresistenssin diagnosointia.

Mobidiag on perustettu Suomessa vuonna 2000, ja sillä on toimipisteet Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ruotsissa.

Haaste

Mobidiag Oy kehittää ja valmistaa molekyylidiagnostisia menetelmiä ja testejä ihmispatogeenien tunnistamista varten. Tuotteissa käytetään PCR-tekniikkaa, jossa tietyistä DNA-jaksoista monistetaan tuhansia tai jopa miljoonia kopioita. Tällöin ilmanpuhdistus laboratoriossa on äärimmäisen tärkeää.

”Perinteisten hiukkasten lisäksi meillä ilmanpuhdistuksessa aiheuttavat eniten haasteita kopiot, joita itse valmistamme laboratoriossa”, Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen sanoo (valokuva).

”Jos kopioidut DNA-jaksot kontaminoivat näytteitä tai tuotteita, diagnostisissa testeissä voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. PCR-tekniikan monistustuotteet eli amplikonit ovat erittäin haastavia ilmanpuhdistuksen kannalta pienen kokonsa vuoksi. Niiden koko on 100–500 emäsparia, mikä vastaa 30–200:aa nanometriä. Perinteisten HEPA-suodattimien kyky poistaa näitä amplikoneja on rajallinen tai olematon”, hän lisää.

”PCR-tekniikan monistustuotteet ovat erittäin haastavia ilmanpuhdistuksen kannalta pienen kokonsa vuoksi. Genano-järjestelmä on täydellinen ratkaisu tarpeisiimme.” – Toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen

Ratkaisu

Laboratorioon tuleva ilma puhdistetaan Genano-ilmanpuhdistimella, ennen kuin se johdetaan tilaan. Lisäksi ilmaa kierrätetään ja puhdistetaan kriittisillä alueilla erillisillä Genano-laitteilla. Ilmanvaihtoa säätämällä saavutettiin oikea paine-ero laboratorion eri alueiden välillä. Tämä estää ilmassa olevien hiukkasten ja epäpuhtauksien siirtymisen puhtaille alueille.

”PCR-tekniikan monistustuotteet ovat erittäin haastavia ilmanpuhdistuksen kannalta pienen kokonsa vuoksi. Genano-järjestelmä on täydellinen ratkaisu tarpeisiimme”, Tenkanen sanoo.

Tulos

Genanon ilmanpuhdistimien asennuksen jälkeen tehtiin ISO 14464-1 -standardin mukaiset ilman hiukkaspitoisuuksien mittaukset:
laboratoriossa on nykyään kaksi aluetta, joiden hiukkasmäärä vastaa ISO 6 -luokan vaatimuksia.
Ilma näissä laboratorioissa on 96 prosenttia puhtaampaa kuin keskusalueella (0,3 µm:n hiukkasnäytteet).
Tämä taso takaa Mobidiagin hyvän laadun ja ratkaisujen luotettavuuden. ”Genano-järjestelmä on täydellinen ratkaisu tarpeisiimme”, Tenkanen sanoo.

Lataa ilmaiseksi Genanon ilmanpuhdistusratkaisuja koskevia tutkimuksia ja testituloksia