<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Turvallista työskentelyä ultrapuhtaassa ilmassa

Työelämän uudessa normaalissa sisäilman mikrobien ja muiden epäpuhtauksien puhdistaminen on työturvallisuuden kulmakivi

Turvallista työskentelyä Genanon ultrapuhtaassa ilmassa

Genano, suomalainen terveysteknologiayritys, on alunperin valmistanut ilmanpuhdistimia terveydenhuollon tarpeisiin, mutta toimittanut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana turvallista hengitysilmaa laajasti myös kouluihin, toimistoihin, liikuntatiloihin, hoivakoteihin, kauppoihin, kirkkoihin ja muihin tiloihin, joissa ihmiset kohtaavat.

 

Kun asiakkaat haluavat puhtainta mahdollista ilmaa, he valitsevat Genanon.

 

Genano-Microbe-free-badge

Genanon patentoitu teknologia tuhoaa sisäilmasta kaikki mikrobit, kuten virukset, bakteerit ja homeitiöt

Genanon hyödyt

  •  

Eliminoi virukset ja bakteerit

Patentoitu teknologia eliminoi sisäilmasta kaikki eloperäiset mikrobit

Helppo käyttää

Ei tukkeutuvia suodattimia, ei painehäviötä, helppo plug and play -asennus

Edistää terveyttä & vähentää sairaspoissaoloja

Poistaa jopa nanokokoiset hiukkaset, jotka ovat terveydelle haitallisimpia

Turvallinen ilma kuuluu kaikille

Ilma voidaan puhdistaa homeitiöistä ja -kaasuista rakennuksissa, joissa on sisäilmaongelmia

Energiatehokkuus

Koska laitteessa ei ole tukkeutuvia kuitusuodattimia, ilmavirtaus ja puhdistusteho pysyvät aina optimaalisella tasolla

Tieteellisesti todistettu teho

VTT:n tutkimuksen mukaan Genano eliminoi 99,999% sisäilman mikrobeista.

Energiansäästöä ilmanpuhdistuksella 

Ilmastoinnin tehostamisen ja tuulettamisen energiaystävällinen vaihtoehto

Nykyisessä terveystilanteessa ohjeistetaan tehostamaan tai säätämään ilmastointi täydelle teholle. Palautusilmaa ei tulisi käyttää, jotta paluuilmassa ei tule samat ongelmat takaisin ja joidenkin lämmöntalteenottojen käyttöä on suositeltu rajoitettavan. Joskus näkee myös ohjeistuksia ikkunoiden avaamiseen ja tuulettamiseen, jolloin ilma vaihtuu, mutta tällöin kaikki epäpuhtaudet pääsevät suoraan sisään ja lämpö karkaa ulos.

 

Kaikki nämä ratkaisut lisäävät merkittävästi kiinteistön energiankulutusta, mikä voidaan välttää Genanon ilmanpuhdistusratkaisuilla. Ilmastoinnille on paikkansa, kun se on tarkastettu ja mitoitettu tarkoituksen mukaiseksi, mutta ilmanvaihdon merkittävä lisääminen on vaikeaa jo järjestelmän tekniikan mitoituksen vuoksi ja sisältää aina merkittävää energiahäviötä. Paikallinen ilmanpuhdistus taas toimii 10%:lla kahvinkeittimen tehosta ja palauttaa ilman ja lämmön takaisin huoneilmaan erittäin puhtaana.

 

Jos ilmanvaihtoon on suunnitteilla parannuksia, niin sähköinen ilmanpuhdistusteknologia voi täydentää sitä erittäin energiatehokkaasti. Erilaisilla ilmanvaihto- ja kanavapuhdistusratkaisuilla voidaan puhdistaa rakennuksen sisään tulevaa ilmaa erittäin pienellä painehäviöllä ja jopa korvata mekaanisen suodatuksen. Sähköisen ilmanpuhdistuksen paine- ja energiahäviöt ovat merkittävästi mekaanista suodatusta pienemmät. Samalla pitenee huoltoväli ja vähenee ilmanvaihdossa syntyvä jätemäärä. Kaikki merkittäviä seikkoja ympäristön kannalta.

genano350 colors

Ota yhteyttä, kun haluat vuokrata, pyytää tarjouksen tai saada lisätietoja

Markkinoiden tehokkainta ilmanpuhdistusta ilman tukkeutuvia kuitusuodattimia


Genanon avulla voit tarjota henkilöstöllesi ja asiakkaillesi pienhiukkasista ja mikrobeista puhdistettua sisäilmaa, joka edistää terveyttä ja vähentää sairauspoissaoloja.

Ero muihin ilmanpuhdistimiin on se, että Genano sekä poistaa jopa nanokokoiset epäpuhtaudet sisäilmasta että eliminoi kaiken eloperäisen laitteen sisällä. Ultrapuhdas ulostuleva ilma saadaan aikaiseksi sähköisellä suodatuksella, ilman tukkeutuvia kuitusuodattimia. Sisäilmaan ei päädy kemikaaleja, otsonia, ioneja tai muuta ylimääräistä.

Tukkeutumattoman suodatuksen ansiosta käyttö on turvallista, helppoa ja energiatehokasta. Tilan ilma puhdistuu taukoamatta tehokkaan ilman kierron ansiosta. Samalla 99,999% sisäilman mikrobeista eliminoituu (VTT 11/2020).

Vertailu: Genanon teknologia ja muut ilmanpuhdistusmetodit


Genano-comparison-chart-FI2-1

 

Genano Ilmanpuhdistimet

  •  

Mitä asiakkaat kertovat meistä: