<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Elintarvike-teollisuus

Turvallinen ratkaisu ruoantuotannon ilmanpuhdistukseen

Varmista elintarvikkeidesi turvallisuus estämällä ilmateitse leviävät epäpuhtaudet

 

Elintarvikkeen turvallisuuden ja säilyvyyden voivat pilata vaaratekijät, jotka voivat olla luonteeltaan kemiallisia, fysikaalisia tai mikrobiologisia.

 

Tuotantotiloissa ilmateitse leviävät epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa tuotteen pilaantumisen jo ennen viimeistä käyttöpäivää. Pahimmillaan tämä johtaa kalliisiin takaisinvetoihin, vaikuttaen negatiivisesti myös yrityksen imagoon.

 

Tutustu sähköiseen suodatukseen perustuviin ilmanpuhdistusratkaisuihin

 

 

fi-10-asiaa
Ilmainen Opas: 10 asiaa, miten puhdas sisäilma vaikuttaa liiketoimintaasi
Industial-ota yhteyttä kuvakepohja
Kiinnostuitko? Genano Solutions -asiantuntijat ovat apunasi.

Mitä pidempi säilyvyysaika halutaan, sitä puhtaampia olosuhteita ja käsittelyä tarvitaan

Ilmateitse leviäviä, valmistusprosessin aikana tuotteisiin pääseviä epäpuhtauksia on vaikea todentaa, sillä niitä ei ihmissilmällä erota. Näin ollen ainoa keino hillitä ilmateitse tapahtuvaa kontaminaatioita on tehokas ilman puhdistus – myös mikrobeista. Ilmankierron mukana tuotantotiloissa pääsee ilmateitse liikkumaan erilaisia epäpuhtauksia, jotka voivat kulkeutua pitkiäkin matkoja. Liikkuminen nostaa hienojakoiset hiukkaset ilmaan ja ilmanvaihdon sekä ihmisten liikkumisen aiheuttamat ilmavirtaukset tiloissa kuljettavat epäpuhtauksia eteenpäin.

Ilmanpuhdistin poistaa tuotantotiloista hienojakoiset epäpuhtaudet ja homeitiöt, sekä tuhoaa virukset ja bakteerit

Genano tarjoaa tehokkaan ratkaisun tuotannon turvaamiseksi, olipa kyseessä liha-, maitotuote-, juomateollisuuden tai muiden elintarvikkeiden valmistukseen liittyvän tuotannon laadun varmistaminen. Sähköinen suodatus kerää huoneilmasta jopa 3 nanometrin (=0.0003 µm) kokoiset hiukkaset.

 

Ilmanpuhdistimiamme voisi kutsua jopa sisäilman desinfiointilaitteiksi, sillä ne eliminoivat ja tappavat sisäilmasta eloperäiset mikrobit, kuten homerihmaston kappaleet, virukset ja bakteerit. Laitteemme sopivat erinomaisesti esimerkiksi tiloihin, joissa ilmateitse leviävän kontaminaation riski on suuri.

 

Mikrobit ovat näkymättömän pieniä eliöitä, jotka voivat säilyä elävinä elintarvikkeiden seassa, ja jotkut jopa lisääntyvät elintarvikkeissa. Näitä ovat virukset ja bakteerit sekä home- ja hiivasienet, joiden itiöt leviävät pääasiallisesti ilmateitse.

 

Mikrobit lisääntyvät jakautumalla, siksi on äärimmäisen tärkeätä pystyä poistamaan ja tuhoamaan elintarvikkeen säilyvyyden kannalta vaaralliset mikrobit mahdollisimman tehokkaasti.

 

Hienojakoiset pölyhiukkaset ja mikrobit saattavat leijua sisäilmassa jopa päiviä, liikkuen ilmankierron mukana tiloista toiseen. Ilmassa leijuvia hienojakoisia hiukkasia ei pystytä poistamaan normaaleilla siivouskäytännöillä, sillä ne eivät välttämättä laskeudu pinnoille juuri silloin, kun tilojen siivous on käynnissä.

 

Ilmateitse leviävät epäpuhtaudet elintarviketeollisuudessa

Sisäilmaan pääsee epäpuhtauksia:

 

-  Korvausilman mukana ulkoilmasta (siitepöly, pakokaasut, hienojakoinen pöly)


- Kiinteistön rakenteista, mikäli ilmanvaihto on säädetty väärin tai IV-koneen HEPA-suodatin on tukkeutunut, mistä syntyneen alipaineen vaikutuksesta korvausilma tulee kiinteistön rakenteiden läpi tuoden mukanaan rakenteista irtoavia epäpuhtauksia

- Tiloissa työskentelevien ihmisten mukana kulkeutuvia, tai heistä aiheutuvia epäpuhtauksia


- Tiloihin päätyneistä, pilaantuneista elintarvikkeista leviävät hiivasienet tai homeitiöt


- Siivoamattomista ilmanvaihtokanavista ilmankierron mukana kulkeutuvaa pölyä ja likaa


- Oven avauksessa muista tiloista ilmankierron mukana kulkeutuvia epäpuhtauksia

 

Elintarvikevalvonta

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja arvioi kuntien suorittamaa elintarvikevalvontaa sekä valvoo elintarvikemääräysten noudattamista alueellaan. Elintarvikelainsäädännön mukaan elintarvikealan toimijoiden tulee laatia toimintaansa varten kirjallinen omavalvontasuunnitelma.

 

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu.

 

Säännöstöissä puhutaan paljon siitä, mistä vaaratekijöitä voi elintarvikkeeseen joutua. Hyvin vähän kuitenkaan mainitaan siitä, kuinka epäpuhtaudet pääsevät leviämään tuotantotiloissa ilmateitse. Tämä on kriittinen valmistusprosessin kohta, mikä usein jätetään huomioimatta.

 

Jaa tämä sivu

Konsepti

Konseptimme logistiikkatilojen ilmanpuhdistukseen

Hyödyt

Genano-tekniikan hyödyt

Teknologia

Tutustu tekniikkamme toimintaan

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa