<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hitsaushallit ja koneistamot

Tehokas ratkaisu teollisuuden ilmanpuhdistukseen

Kustannustehokkaat ratkaisut hitsaushuurujen ja öljysumun poistoon

Hitsauspisteissä muodostuva hitsaushuuru, savu ja muut epäpuhtaudet leviävät halliin vaarantaen työntekijöiden terveyden sekä hitsauslaitteiden käyttövarmuuden. Hitsaushallien yleisin haaste on 3-5m korkeuteen jämähtävä savukerros. Kiinteät hitsaushuurut koostuvat pääasiassa metallioksideista, jotka muodostuvat hitsattavan perus- ja lisäaineen höyrystyessä ja hapettuessa. Huuruista haitallisimpina pidetään ruostumattomien terästen hitsauksessa syntyviä nikkeli- ja kromiyhdisteitä, mitä ei yleensä normaalilla ilmanvaihdolla saada häviämään.

 

Metallien koneistuksessa käytetään leikkuu- ja lastuamisnesteitä voiteluun ja jäähdytykseen sekä siirtämään metallilastuja pois työstöalueelta. Koneistuksen aikana työskentelyalueen ilmaan vapautuu aerosoleja ja öljysumua, jotka koostuvat lastuamisnesteestä ja työstettävästä kappaleesta irronneista metalleista, kuten nikkelistä, alumiinista, koboltista ja kromista. Lastuamisnesteessä voi myös olla mikrobiologisia epäpuhtauksia, kuten endotoksiineja. Mikrobien kasvua estävät leikkuunesteeseen lisättävät lisäaineet, biosidit, voivat sisältää terveydelle haitallista formaldehydia vapauttavia ainesosia.

 

Genano tarjoaa kustannustehokkaita ja helppoja ratkaisuja hitsaus- ja koneistushallien ilmanpuhdistukseen. Valikoimastamme löydät niin ilmanvaihtoputkistoihin liitettävät ilmanpuhdistimet, kuin myös joustavasti sijoitettavat stand-alone mallit.

 

Tutustu Plug & Play Airtoweriin ratkaisuna hitsaushuurujen ja öljysumun poistoon

 

fi-10-asiaa
Ilmainen Opas: 10 asiaa, miten puhdas sisäilma vaikuttaa liiketoimintaasi
Industrial-hitsaushallin-mittaus
Haluatko maksuttoman hitsaushallin mittauksen?

Hitsaamisessa syntyy runsaasti työolosuhteita heikentäviä kaasuja

Hitsaussavujen tehokas poisto vaikuttaakin paitsi työskentelyilman puhtauteen, usein myös työn laatuun. On kuitenkin hyvä ymmärtää, minkälaisia epäpuhtauksia tuotantoprosessista syntyy ja miten ne kerrostuvat hallin sisäilmaan. Näin kyetään valitsemaan oikea puhdistusmenetelmä.

 

Hitsaussavu koostuu erilaisista partikkeleiden ja hiukkasten muodostamasta seoksesta, jota kutsutaan kaasuiksi ja huuruiksi. Suurin osa hitsaussavusta on peräisin hitsauslisäaineesta. Myös hitsausprosessilla ja perusaineella on vaikutusta hitsausavun koostumukseen. Hitsauksen tuottamaan hitsaussavun määrään ja koostumukseen vaikuttavat hitsausprosessi, hitsauslisäaine, perusaine, suojakaasu, hitsausarvot sekä perusaineen mahdollinen pinnoite.

 

Hitsaushuuru on koostumukseltaan hyvin pieniä höyrystä kondensoituneita metalliyhdisteiden hiukkasia. Huurussa suurin osa hiukkasista on alle 1µm kokoisia.

 

Tavallisia hitsaussavussa esiintyviä aineita ovat:

 

– Rautaoksidi; oksideja lisäaineista ja eri teräslaaduista, esim. mangaanista, kromista nikkelistä, kalsiumista, kuparista, kaliumista, bariumista

– Fluoridit; oksideja maalatusta tai muulla tavalla pintakäsitellystä rakenteesta, esim. sinkistä, lyijystä, kromista

– Suojakaasu epäpuhtautena, argon, hiilidioksidi, helium

– Kaasuja, jotka syntyvät valokaaren läheisyydessä, hiilimonoksidi, typen oksidit ja otsoni

Metallien koneistuksessa syntyy haitallista öljysumua ja aerosoleja

Lastuamis- ja leikkuunesteet koostuvat veden ja voiteluaineen emulsiosta. Tyypillisesti voiteluaineen osuus leikkuunesteestä on 3-10% ja ne perustuvat mineraali- tai kasviöljyyn, puolisynteettiseen voiteluaineeseen tai täyssynteettiseen voiteluaineeseen. Nesteet sisältävät myös runsaasti säilyvyyttä ja voiteluominaisuuksia parantavia lisäaineita.

 

Koneistuksessa leikkuunesteet muodostavat mekaanisten voimien ja kitkan seurauksena öljysumua ja aerosoleja. Lastuamisessa ilmaan vapautuvien epäpuhtauksien määrään vaikuttavat mm. lastuamisnesteen ikä ja laatu, koneiden kotelointi, kohdepoistot, työstötapa ja työstönopeus sekä koneen ja valmistettavan tuotteen puhdistustapa.

 

Tavallisia lastuamisnesteissä ja öljysumussa esiintyviä aineita ovat:

 

- Alkanoliamiinit

- Metallit kuten alumiini, nikkeli, kromi ja koboltti

- Mikrobit ja endotoksiinit sekä niiden torjunnassa käytetyt biosidit

- Formaldehydi ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-yhdisteet)

 

Leikkuu- ja lastuamisnesteiden terveyshaitat

 

Metallien työstössä ympäristöön leviävät aerosolit ja öljysumu sisältävät leikkuunesteen lisäksi työstettävää materiaalia ja siinä esiintyviä metalleja, kuten alumiini, nikkeli, kromi ja koboltti. Nämä metallit aiheuttavat ärsytysoireita iholla ja hengitysteissä sekä pitempiaikaisessa altistumisessa jopa syöpää. Endotoksiinit ja niitä torjuvat biosidit voivat aiheuttaa hengitystieoireita kuten yskää, nuhaa ja hengenahdistusta sekä silmien ärsytystä ja iho-oireita.

Puhdas sisäilma vähentää tuotantolaitteiden huoltotarvetta

Hitsaushuurut ja öljysumu ovat haaste laitteiden toimivuudelle. Ratkaisullamme pystyt suojaamaan laitteita, säilyttäen samalla hyvän tuotannon laadun ja tehokkuuden – ilman epäpuhtauksista johtuvia vikatilanteita tai kalliita seisokkeja.

Säästää energiakustannuksissa

Uusinta teknologiaa edustavat ilmanpuhdistimet imevät likaisen ilman juuri siitä korkeudesta, mihin epäpuhtaudet kerrostuvat – puhdistaen ja kierrättäen sen takaisin halliin puhdistimen alaosasta juuri sille tasolle, missä työntekijät työskentelevät.

 

Hallin ilmaa kierrättämällä saadaan aikaan merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa, sillä jo lämmitettyä sisäilmaa ei näin tarvitse puhaltaa ulos. Samalla kylmän korvausilman tarve ulkoa vähenee ja energiakustannukset saadaan pidettyä kurissa.

Paranna yrityksesi työnantajaimagoa samalla kun vähennät kalliiden sairaspoissaolojen määrää

Ilmanlaatu on yksi avaintekijä työhyvinvointia tukevassa työympäristössä. Puhtaalla ilmalla on valtava vaikutus työntekijöidesi terveyteen. Sillä on myös positiivinen vaikutus tuottavuuteen, motivaatioon ja sitoutumiseen, puhumattakaan työnantajaimagostasi. Huippuosaajat suosivat turvallista ja nykyaikaista työympäristöä, joten työnantajamielikuvalla on suuri vaikutus uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. 

 

Pitkäaikainen työskentely huonosti ilmastoiduissa työtiloissa voi aiheuttaa muun muassa muutoksia keuhkoissa, astmaa, hermostovaurioita ja lisääntyneen keuhkosyöpäriskin. Siksi työturvallisuuslainsäädännössä on määritelty raja-arvot haitallisille aineille altistumiselle.

Jaa tämä sivu

Konsepti

Konseptimme hitsaushallien ilmanpuhdistukseen

Hyödyt

Hitsaushallin ilmanpuhdistuksen hyödyt

Teknologia

Tutustu tekniikkamme toimintaan

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa