<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pölyntorjunta rakennus-teollisuudessa ja jätteen-käsittelyssä

Investointi pölyntorjuntaan on kannattava ratkaisu

Rakennusteollisuudessa ja jätteiden käsittelyssä syntyy monenlaisia pölyjä eri työvaiheissa. Investoiminen pölynhallintaan tuo etuja muun muassa pienentyneinä siivouskuluina ja työskentelyolosuhteiden paranemisena, mikä vähentää sairauspoissaoloja ja lisää työntekijöiden viihtyvyyttä. 

 

Tutustu sähköiseen suodatukseen perustuviin ilmanpuhdistusratkaisuihin

 

fi-10-asiaa
Ilmainen Opas: 10 asiaa, miten puhdas sisäilma vaikuttaa liiketoimintaasi
Industial-ota yhteyttä kuvakepohja
Kiinnostuitko? Genano Solutions -asiantuntijat ovat apunasi.

Pölyt ovat vaarallisia

Rakennuspuolella vaarallisiksi tiedettyjä pölyjä ovat asbestia ja mikrobeja sisältävät pölyt. Näiden lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää myös kivi- ja puupohjaisiin pölyihin, jotka kuormittavat keuhkoja ja voivat aiheuttaa useita eri sairauksia, kuten syöpää.

Pölyntorjunta säästää kuluja

Asuinkerrostalon täydellisen putkiremontin kustannuksista pölyntorjunnan osuus voi olla jopa 2000 €/asunto. Kyseinen kustannus pitää sisällään osastoinnin, alipaineistuksen, kohdepoiston, ylläpitosiivouksen kaksi kertaa viikossa ja loppusiivouksen. Tehokas työnaikainen pölyntorjunta on terveydellisesti ja kokonaistaloudellisesti parempi vaihtoehto, kuin huonosti hoidetun työmaan jälkien siivoaminen hankkeen loppuvaiheessa.

 

Työmaan pölypitoisuus voi vaikuttaa  kuluihin myös  sairauspoissaolojen muodossa.

Pölyjä synnyttäviä työvaiheita ovat mm:

- Rakenteiden purkaminen (betoni- ja kivipöly, puupöly, eristevillapöly, asbesti, kreosootti, mikrobeja sisältävät pölyt, kuten homeitiöt 


- Tiili- ja kivimateriaalien sekä lattia- ja seinäpäällysteiden työstäminen (kivipöly, puupöly, tasoite- ja maalipölyt)


- Hionta ja tasoitetyöt, reikien poraaminen (betoni- ja kivipöly, puupöly, maalipöly)


- Purku- ja uudismateriaalien siirrot, työntekijöiden liikkuminen

Rakennusvaiheen korkea puhtaustaso vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja rakennuksen sisäilmaan käyttöönoton jälkeen

Rakennusvaiheen hyvää puhtaustasoa kutsutaan P1 -puhtaustasoksi. P1- tason pölynhallinnassa minimoidaan syntyvän pölyn määrä ja sen leviäminen. Tämä tapahtuu mm. eristämällä pölyävät työvaiheet.

 

P1 -puhtaustaso on määritelty tarkemmin Sisäilmastoluokituksessa (RATU-437-T). Kriteeristö pohjautuu sisäilmastoluokituksen sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokituksiin, joiden tavoitteena on viihtyisä ja terveellinen rakennus, jota on ilo rakentaa ja käyttää. 

Pölyntorjunta ja ilmanpuhdistus jätteenkäsittelyssä

Kaatopaikoille loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrää vähennetään jatkuvasti. Kierrätyksen lisääntyminen tuo uusia haasteita jätteiden turvalliseen käsittelyyn. Laitosmaisessa jätteenkäsittelyssä on minimoitava työntekijöiden altistuminen epäpuhtauksille, joita jätteissä voi esiintyä – esimerkiksi erilaiset pölyt, asbesti, raskasmetallit ja eloperäiset mikrobit, kuten homeet.

 

Sähköinen ilmanpuhdistusteknologia on erittäin kustannustehokas ratkaisu myös jätteenkäsittelyalalla. Pölyntorjunnan lisäksi avainasemaan nousee ilmanpuhdistimen kyky eliminoida ilmasta myrkylliset kaasut ja eliminoida hajut ja eloperäiset mikrobit, joita jätteidenkäsittelylaitoksissa esiintyy.

 

Jaa tämä sivu

Konsepti

Konseptimme rakennusteollisuuden ja jätteenkäsittelyn ilmanpuhdistukseen

Hyödyt

Ilmanpuhdistuksen hyödyt

Teknologia

Tutustu tekniikkamme toimintaan

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa