<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Back To Work

Säkert arbete i ultraren luft

Skydda dina kunder och medarbetare med luft som har renats från virus och bakterier. Genanos luftreningsteknik är vetenskapligt bevisad att eliminera 99,999 % mikrober från inomhusluft.

Läs mer

Back To Work

Säkert arbete i ultraren luft

Skydda dina kunder och medarbetare med luft som har renats från virus och bakterier. Genanos luftreningsteknik är vetenskapligt bevisad att eliminera 99,999 % mikrober från inomhusluft.

Läs mer

Genano Ren Luft som Tjänst®

Intelligent kvalitet på inomhusluft

Vår intelligenta lösning säkerställer hälsosam inomhusluft som en tjänst för hela fastigheten. Övervakning i realtid av inomhusluftkvalitet finns här och nu. Och bäst av allt – systemet sköter övervakningen åt dig. Systemet skickar aviseringar via mobiltelefonen om förändringar som över- eller understiger inställda gränsvärden.

Korrekt övervakning och underhåll ger en hälsosam miljö för människor i byggnaden och platser med lång livslängd. Det här minskar i sin tur kostnader, när det gäller minskad sjukdomsfrånvaro i kontorsbyggnader samt minskade energikostnader.

Läs mer
Genano Genanometer air quality measurement

Skräddarsydd för yrkesmässig användning.

Luftrening i nanoskala

Genanos lösningar har utformats för kritiska områden i sjukvårdsanläggningar, där maximal hygien är ett krav. Våra lösningar är avsedda för isoleringsavdelningar, isoleringsrum, intensivvårdsavdelningar/arbetsterapi, laboratorier eller kliniker, där HEPA inte är tillräckligt.

Genanos luftreningsenheter är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att iordningställa ett renrum i sjukvårdsanläggningar.

Läs mer

Ren luft. För att vi bryr oss.

senior couple 600 x 400

Ren luft inomhus minskar risken för coronavirus

Läs mer
disinfecting 600 x 400

Risken för att smittas av coronaviruset via ytor är låg

Läs mer

Från Finland med kärlek.

Vi tillhandahåller den bästa inomhusluftkvaliteten som en tjänst.

Vår vision ger oss drivkraften att skydda människor, processer och miljön genom att skapa ren luft. Vi är ledande inom rening av inomhusluft. Vi tillhandahåller ren luft som en tjänst till hundratals kommuner i Europa och säkerställer att inomhusluften i offentliga byggnader, till exempel skolor, förskolor och stadshus, har god kvalitet och är hälsosam och säker att andas.

Vi exporterar den renaste luften i världen över hela världen.

 

Läs mer

Ren luft. Överallt.

Ren Luft som Tjänst®

Ultrarent inomhus med elektrostatisk luftrening för alla offentliga och privata organisationer.

Läs mer

Sjukvård

Luftrening i nanoskala för renrum på sjukhus, kliniker och laboratorier. Ren luft i utrymmen där HEPA inte räcker.

Läs mer

Renrum

Luftrening i nanoskala för att säkerställa produktionskvalitet i renzoner. Effektiv borttagning av fina partiklar.

Läs mer

Fastigheter

Central lösning för renad luft till hela fastigheten

Läs mer

Industri

Smart lösning för industriluftrening. Energieffektivt sätt att rena luft från svetsrök, oljerök och andra luftföroreningar.

Läs mer

VOC-minskning

Smart och energieffektiv VOC-minskning med katalytisk oxidation. Uppnå bästa resultat med litet koldioxidavtryck.

Läs mer

Genano teknik

Det handlar inte bara om hur många partiklar som tas bort, utan även om hur små de borttagna partiklarna är.

Genano renar luft från partiklar i alla storlekar ned till nanoskala, och eliminerar även bakterier och virus. Ultrafina partiklar, som är mindre än 0,1 µm i storlek, är farligast eftersom de kan tas upp direkt i blodomloppet och färdas till organ.

 

Genanos centrala fördel är dess förmåga att ta bort luftburna orenheter i alla storlekar – ned till nanometerstorlek. Genanos teknik tar bort gaser och lukter med en effektiv kollektor med aktivt kol. Våra luftrenare är kostnadseffektiva och enkla att underhålla utan engångsfiberfilter.

Följa oss i sociala medier