<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fördelar med vår luftreningsteknik för fastigheter

 

Hälsoeffekter

Extremt effektiv partikelfiltrering ger bättre levnadsförhållanden

Kostnadsbesparingar

Ökar livslängden för filter i ventilationssystemet avsevärt

Energibesparingar

Minskar tryckskillnader i ventilationssystem som orsakas av igensatta fiberfilter

Ökat fastighetsvärde

Hållbar teknik utan utbytbara delar

Litet underhållsbehov