<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano Ren Luft som Tjänst®

Intelligent kvalitet på inomhusluft

Ultraren inomhusluft som en tjänst

Ren luft kan köpas som en fortlöpande tjänst för offentliga byggnader, idrottslokaler och andra verksamheter. Vår heltäckande tjänst omfattar hela projektet, från situationsanalysen som kombinerar platsbesök och en rad sensorer som mäter luftkvalitet på platsen. Våra sensorer skickar data via ett lättanvänt program som du kan ansluta till från en bärbar dator eller mobiltelefon. Som en viktig del av vår kompletta tjänst erbjuder vi symtomundersökningar, för att få en uppfattning om vilka symtom personer på platsen har drabbats av. Med mätningstjänsterna säkerställer vi att vi når målnivån för kvalitet på inomhusluft. Vi garanterar till 100 % att vi gör det vi lovar. 

Oirekysely-Swedish
En symptomundersökning ger en realistisk bild på hur människorna mår på sin arbetsplats.
se iaq webbinarium vad är luftkvalitet
Vad är luftkvalitet, egentligen? Vad är bra och vad är dålig inomhusluft? Genano genomförde ett webbinarium om inomhusluft och luftkvalitet.

 

Vår tjänst, som skräddarsytts för yrkesmässig användning, kan användas i  byggnader med sjuka hus-syndrom, under ombyggnad eller i nya byggnader för att förhindra att människor utsätts för skadliga VOC:er. Vår tjänst skyddar också mot att luftföroreningar utifrån kommer in, vilket kan vara ett stort problem i industristäder eller orsakas av tung trafik.

Vid fall av sjuka hus-syndrom ger vår unika filterfria teknik omedelbar effekt med en mobil plug and play-installation, som ger dig den tid som krävs för renoveringsplaner. Genanos kontinuerliga luftcirkulation gör att du sparar pengar, eftersom du inte behöver flytta tillfälligt. Genom att förhindra att föroreningar utifrån orsakar symtom garanterar vår mätningstjänst för kontinuerlig luftkvalitet en hälsosam inomhusmiljö.

GUIDE att välja en luftrenare
Ladda ned den kostnadsfria guiden att välja en luftrenare
sv-sisailma-pieni
Vet du vad bra inomhusluft kvalitet egentligen betyder?

Utformad för att rena de farligaste, ultrafina partiklarna, som tränger in i blodomloppet

Inomhus kan luftkvaliteten påverkas av flera olika faktorer: mikrober som växer i byggnaden på grund av överskottsfukt, gasformiga ämnen som avdunstar från byggnadsmaterial, fiberliknande orenheter och fina partiklar från förorenad utomhusluft. 


Genanos toppmoderna system bygger på elektrisk filtrering som tar bort de minsta partiklarna i nanostorlek ned till 0,3 nm. Luften cirkulerar genom luftreningsenheten, som dödar alla mikrober (virus och bakterier) med en elektrisk stöt och tar bort farliga gasformiga föreningar och otrevliga lukter. Vår teknik innehåller inga filter som kan sättas igen, och därför är reningseffektiviteten alltid hög.

 

Kontakta oss!

Nu kan du ladda ner testrapporten som visar att Genanos luftreningsteknik eliminerar virus som t ex coronaviruset SARS-CoV-2, bakterier och andra mikrober från inomhusluften.


Rapporten har sammanställts av VTT som ägs av den finska staten och är ett av Europas ledande forskningsinstitut.

När du fyllt in dina uppgifter länkas du vidare till en sida där rapporten finnsför nedladdning som PDF-fil.


Dela:

Koncept

Läs mer om konceptet ren luft som en tjänst och hur det fungerar. Från utvärdering till underhåll.

Fördelar

Läs mer om alla fördelar du kan ta del av med vår teknik och hur enkel den är att använda.

Teknik

Våra avancerade lösningar för ultraren luft. Läs om hur vår lösning tar bort nanopartiklar från luften.

Följ oss i sociala medier