<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Industri

Smart lösning för industriluftrening

Industri

Smart lösning för industriluftrening

Kostnadseffektiva lösningar för industriell luftrening

 

Våra unika luftreningssystem ger hög inomhusluftkvalitet för många olika områden så som svets- och maskinhallar, logistikterminaler, lager samt offentliga utrymmen.

 

Våra enheter filtrerar ett antal olika luftföroreningar inomhus, som dammpartiklar, partiklar av nano storlek, skadliga gaser och bakterier.

 

sv-10-viktiga-pieni
En kostnadsfri vägledning om 10 viktiga fakta
Industrial
Hör av dig om dina behov av luftrening

Luftrenare anpassade för livsmedelsproduktion filtrerar skadligt damm och luftburna mikrober

Livsmedelsproduktionen är en mycket noggrant övervakad verksamhet, vilket ökar produktionsanläggningarnas renhet och hygienkrav. Tack vare vår unika Filtreringsteknik kan vi från produktionsutrymmets luft effektivt eliminera organiska mikrober som virus och bakterier. Samtidigt filtreras skadliga dammpartiklar och till och med nano partiklar ur luften.

 

Lager och logistikhallarnas renhet påverkar kvaliteten på de lagrade produkterna

Luftföroreningar som partiklar, sot och pollen förorsakar mycket damm, vilket är skadligt och måste filtreras. Vi tillhandahåller luftreningslösningar som ger kostnadseffektiv rengöring av dammpartiklar samt partiklar i nano storlek från inomhusluften. På detta sätt hålls lagerutrymmen rena och säkra och vi får betydande kostnadsbesparingar i städningskostnader.

Svets- och maskin verkstäder

Under svetsning och maskinbearbetning frigörs skadliga gaser och partiklar ut i inomhusluften, vilket bland annat orsakar hälsoproblem och ökar produktionskostnaderna. Vår utrustning kan kostnadseffektivt rengöra skadliga luftföroreningar inomhus och medföra betydande besparingar i uppvärmnings- och underhållskostnader. Våra lösningar kan lätt anpassas till olika applikationer, är enkla att installera och använda och är också lätta att underhålla.

Koncept

Vårt koncept för luftrening inom industrin

Fördelar

Fördelar du kan ta del av med vår teknik

Teknik

Läs om hur vår teknik fungerar

Frågor? Kontakta oss:

Följ oss i sociala medier