<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Industri

Smart lösning för industriluftrening

Smart lösning för industriluftrening

 

Unikt Genano-luftreningssystem avsett för produktions- och logistiklokaler – ger hög kvalitet på inomhusluft utan fiberfilterteknik.

 

Utformat för miljöer där ångor eller damm medför stora hälsorisker för anställda och försämrar produktkvalitet och livslängden för processutrustning. Med Genano-teknik kan inomhusluft återvinnas utan igensatta fiberfilter, vilket medför energibesparingar och minskat underhållsbehov för utrustningen.

 

En kostnadsfri vägledning om 10 viktiga fakta

Hur ren luft påverkar din verksamhet

Koncept

Vårt koncept för luftrening inom industrin

Fördelar

Fördelar du kan ta del av med vår teknik

Teknik

Läs om hur vår teknik fungerar

Följ oss i sociala medier