<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sjukvård

Luftrening i nanoskala för renrum på sjukhus, kliniker och laboratorier.

Sjukvård

Luftrening i nanoskala för renrum på sjukhus, kliniker och laboratorier.

Luftrening i nanoskala

Genanos lösningar har utformats för kritiska områden i sjukvårdsanläggningar, där ökad hygien är ett krav. Våra lösningar är avsedda för isoleringsavdelningar, isoleringsrum, intensivvårdsavdelningar/arbetsterapi, laboratorier eller kliniker, där HEPA inte är tillräckligt.

Skräddarsydd för yrkesmässig användning

Genanos luftreningsenheter är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att iordningställa ett renrum i sjukvårdsanläggningar. Med vår modulära, mobila lösning går det att iordningställa ett renrum var det än behövs. Det är en kostnadseffektiv lösning som kan utformas enligt olika rumsspecifika behov av luftväxling, tryckreglering eller andra krav – där HEPA inte är tillräckligt. Tilluftsflödet i en operationssal filtreras vanligtvis med HEPA, som bara samlar upp partiklar på 0,3 μm i diameter och större.

För att bekämpa coronaviruset

Genano teknologin samlar inte bara föroreningar som de flesta andra luftrenare utan avdödar även virus och bakterier, tar samtidigt bort nanopartiklar utan att kontaminera själva luftrenaren. Epidemier såsom MERS och COVID-19 har visat att med Genano luftrenare som är utrustade med en undertryckslösning är det snabbaste och kostnadseffektivaste sättet att snabbt bygga upp ett “light & easy” isoleringsrum.

 

 

en-research-pieni
Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar
ota-yhteytta
Hör av dig om dina behov av luftrening

Öka ventilation och luftväxling

 Genano förstärker operationssalens nuvarande ventilationssystem, om den totala luftväxlingen inte uppfyller kraven. I det här fallet styrs den totala luftväxlingen i rummet av ventilationsgraden och den återcirkulerande Genano-luftreningsenheten tillsammans.

 

Att förstärka systemventilationen och/eller skapa en tryckreglerad operationssal med Genano är en kraftfull och kostnadseffektiv lösning, särskilt i operationssalar i öppenvården och äldre sjukhusanläggningar.

Våra enheter är avsedda att förbättra centralventilationens prestanda som ett ytterligare reningssystem, för att ge konstant kontroll av kontaminering i nanoskala. Enkelt underhåll och ett automatiskt rengöringssystem ger låga driftskostnader under hela livscykeln, samtidigt som reningseffektiviteten alltid är hög för att skydda människor mot luftburna patogener.

Genanos toppmoderna system bygger på elektrisk filtrering som tar bort ultrafina partiklar ned till 0,3 nm. När luften cirkulerar genom luftreningsenheten dödar den och tar bort alla mikrober (virus och bakterier) med en elektrisk stöt, och tar bort farliga gasformiga föreningar och lukter. Vår teknik innehåller inga filter som kan sättas igen, och därför är reningseffektiviteten alltid hög.

Koncept

Förhindra postoperativa sårinfektioner, med hjälp av total luftrening

Fördelar

Förhindrar att luftburna infektioner sprids genom att eliminera alla levande mikrober.

Teknik

Genanos teknik tar bort luftburna orenheter i alla storlekar.

Frågor? Kontakta oss:

Följ oss i sociala medier