<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano-tekniikka perustuu suurjännitteiseen suodatustekniikkaan

 

Realestate Tech

 

Kuva esittää Genanon keskitetyn kiinteistön ilmanpuhdistusjärjestelmän toimintaa. Kiinteistöön tulevat haitalliset hiukkaset ionisoidaan suurjännitteellä. Varautuneet hiukkaset kerätään keräinlevyillä. Näin estetään hiukkasten pääsy kiinteistön ilmastointijärjestelmään ja sisäilmaan. Kiinteistön ilmanpuhdistusratkaisua voi täydentää sähköisillä kanavasuodattimilla ja tilakohtaisilla erillisillä Genano-ilmanpuhdistimilla.

 

 

Lue lisää laitteistamme

Genanon suurjännitteinen suodatustekniikka

Ilma johdetaan yksikköön, jossa Genanon suurjännitteinen suodatustekniikka varaa ilmassa olevat hiukkaset. Voimakas sähkökenttä ajaa hiukkaset kohti keräinlevyjä, jotka keräävät kaikki hiukkaset koosta riippumatta. Laitteesta ulos tuleva ilma johdetaan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään.

Automaattinen pesujärjestelmä

Laitteen automaattinen pesujärjestelmä vähentää ylläpitotarvetta. Laite on silti pestävä välillä käsin, jotta ylivertainen puhdistusteho säilyy.

Pitkä käyttöikä ilman ylläpitokustannuksia

Laitteen käyttöikä on pitkä ja ylläpitokustannukset ovat hyvin pienet, sillä laitteessa ei ole kuluvia ja vaihdettavia osia.