<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genanos teknik bygger på högspänningsteknik för filtrering

 

Realestate Tech

 

Illustrativ visualisering av centralt Genano Realestate-luftreningssystem. Skadliga partiklar som kommer in i fastigheten joniseras med högspänning. Laddade partiklar samlas upp i kollektorerna, vilket förhindrar att partiklar kommer in i fastighetens ventilationssystem och inomhusluft. Fastighetens luftreningslösning kan kompletteras med elektriska kanalfilter och områdesspecifika fristående Genano-luftrenare.

 

 

Läs mer om våra enheter

Genanos högspänningsteknik för filtrering

Inluften leds in i enheten, där Genanos högspänningsteknik för filtrering laddar partiklarna i luften med en negativ laddning. Ett starkt elektriskt fält tvingar partiklarna mot kollektorerna, som slutligen samlar upp dem, oavsett partiklarnas storlek. Utgående luft leds till byggnadens ventilationssystem.

Automatiskt rengöringssystem

Enheten har ett automatiskt rengöringssystem som minskar behovet av underhåll. Manuell rengöring krävs ibland, för att säkerställa högsta prestanda.

Enheten har lång livslängd och inga underhållskostnader

Enheten har lång livslängd och mycket låga driftskostnader utan slitage och utbytbara delar.