<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tietoa yrityksestä

Ainutlaatuinen Genano-tekniikka

Ratkaisuja haastavimpiinkin ilmanpuhdistustarpeisiin sisä- ja ulkotiloissa

Visiomme mukaisesti haluamme suojella ihmisiä, tuotantoprosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa.

 

Genano on johtava sisäilmanpuhdistimien toimittaja. Toimimme useilla erilaisilla liiketoiminta-aloilla. Varmistamme valmistusprosessien toimivuuden laboratorioissa, klinikoissa, tuotannon puhdastiloissa, logistiikkahalleissa ja muissa tuotantotiloissa. Toimitamme puhdasta ilmaa palveluna sadoille kunnille Euroopassa ja varmistamme, että ilma on hyvää ja turvallista hengittää julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa, päiväkodeissa ja kaupungintaloissa.

  

Ainutlaatuinen patentoitu kylmäplasmatekniikkamme perustuu tehokkaaseen sähköiseen ilmanpuhdistukseen, jossa ei käytetä suodattimia. Yksi tekniikan pääeduista on jatkuva ilmavirtaus, jota tukkeutuneet suodattimet eivät estä. Genano-tekniikan teho on taattu. Koska laitteissa ei käytetä suodattimia, ne eivät myöskään toimi kasvualustana mikrobeille. Tekniikkamme päinvastoin tuhoaa kaikki elävät mikrobit, kuten virukset ja bakteerit.

Tekniikkamme toinen merkittävä etu käyttäjille on se, että se pystyy poistamaan ilmasta nanokokoisetkin epäpuhtaudet. Tärkeää ei ole pelkästään se, kuinka monta prosenttia kaikista hiukkasista puhdistustekniikka pystyy suodattamaan. Väliä on myös sillä, minkä kokoisia hiukkasia järjestelmä kerää. Ultrapienet hiukkaset ovat kaikkein vaarallisimpia, sillä ne tunkeutuvat keuhkojen kautta verenkiertoon. Luomme terveellisiä työympäristöjä useilla liiketoiminta-aloilla ja kodeissa.

Katalyyttinen VOC-yhdisteiden poistotekniikka vähentää kasvihuonekaasuja

Teolliset kaasupäästöt ovat vakava ongelma niin ympäristön kuin ihmisten kannalta useissa valmistusprosesseissa. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ovat kemikaaleja ja tärkeimpiä ilmansaastuttajia erityisesti prosesseissa, joissa käytetään paljon liuotteita ja hiilidioksidia. Lisäksi ne tuottavat hajuhaittoja. VOC-päästöt ovat merkittäviä kasvihuonekaasuja. Genano VOC on älykäs ja tehokas katalyyttinen ratkaisu VOC-yhdisteiden poistoon jätekaasuista. Älykkään teknologian ansiosta tuloksena on puhtaampi poistoilma, joka voidaan päästää suoraan ulkoilmaan, koska järjestelmä tuottaa vain höyryä (H2O) ja hiilidioksidia (CO2). Energiatehokas jätekaasujen VOC-yhdisteiden poisto täyttää EU:n VOC-direktiivin vaatimukset, vähentää kasvihuonekaasuja ja parantaa ulkoilmanlaatua.

Tietoa yrityksestä 

Genano perustettiin Suomessa vuonna 1999, ja toimimme nykyään yli 30 maassa ympäri maailmaa. Päätoimipaikkamme sijaitsee Espoossa, ja meillä on toimistoja myös Belgiassa, Ruotsissa, Italiassa, Kiinassa, Taiwanissa ja Kanadassa. Toimistoverkostoamme täydentää maailmanlaajuinen jakelijaverkosto.

 

Tuotantoketjumme valmistus, kokoonpano, varastointi sekä jakelu tapahtuvat Suomessa. Pyrimme käyttämään kaikissa materiaalivalinnoissa paikallisia kotimaisia lähteitä ja tekemään tuotteistamme pitkäikäisiä ja ympäristöystävällisiä. Laitteemme ovat huollettavia ja niillä on merkittävää vaikutusta loppukäyttäjän turvallisuuteen ja terveyteen.

Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa

Teemme yhteistyötä erilaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa ympäri maailmaa, jotta voimme jatkuvasti parantaa ja kehittää tekniikoitamme. Näin varmistamme myös, että ratkaisumme ovat markkinoiden parhaita ja täyttävät asiakkaidemme tarpeet.