<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Om Genano

En unik Genano-teknik

Vi tillhandahåller lösningar för de mest utmanande behoven av luftrening inomhus och utomhus 

Vår vision ger oss drivkraften att skydda människor, processer och miljön genom att skapa ren luft.

 

Genano är ledande inom rening av inomhusluft. Vi arbetar inom en rad olika affärsområden och säkerställer att tillverkningsprocesser skyddas i laboratorier, kliniker, renområden för produktion, logistikhallar och i andra tillverkningsanläggningar. Vi tillhandahåller ren luft som en tjänst till hundratals kommuner i Europa och säkerställer att inomhusluften i offentliga byggnader, till exempel skolor, förskolor och stadshus, har god kvalitet och är hälsosam och säker att andas.

  

Vår unika, patenterade kallplasmateknik bygger på kraftfull elektronisk luftrening utan filter. De främsta fördelarna med vår teknik är det konstanta luftflödet, som inte avbryts på grund av igensatta filter. Genano-teknikens prestanda är konstant hög. Eftersom vi inte använder några filtreringsmedier innehåller våra enheter inget substrat där mikrober kan växa. Faktum är att vår teknik eliminerar alla levande mikrober, till exempel virus och bakterier.

Vår teknik innebär en annan stor fördel för användarna: förmågan att ta bort luftburna orenheter i alla storlekar – ned till nanometerstorlek. Det handlar inte bara om hur många procent av alla partiklar som reningstekniken filtrerar, utan även om storleken på partiklarna som systemet samlar upp. De ultrasmå partiklarna är farligast, och tränger in i blodomloppet genom lungorna. Vi skapar hälsosammare arbetsmiljöer inom flera affärsområden, och i hemmet.

Katalytisk teknik för VOC-minskning för att minska växthusgaser

Industriavgaser är ett stort problem för miljön och människor i många tillverkningsprocesser. Flyktiga organiska föreningar (VOC:er) är kemikalier som utgör ett av de primära elementen i luftföroreningar, särskilt i processer som använder stora mängder lösningsmedel, koloxid och skapar lukter. VOC-utsläpp är betydande växthusgaser. Genano VOC är en smart och effektiv katalytisk lösning för VOC-minskning av avgaser.

Med vår smarta teknik är resultatet renare frånluft, som kan blåsas ut direkt till utomhusluften eftersom systemet enbart genererar ånga (H2O) och koldioxid (CO2). Med vår energieffektiva borttagning av VOC-avgaser uppfyller vi kraven i EU:s VOC-direktiv, genom att minska växthusgaserna och förbättra kvaliteten på utomhusluft.

Fakta om företaget

Företaget grundades i Finland 1999 och idag har vi verksamhet i över 30 länder över hela världen. Huvudkontoret ligger i Esbo i Finland och vi har kontor i Belgien, Sverige, Italien, Kina, Taiwan och Kanada. Förutom våra egna kontor har vi ett globalt nätverk av återförsäljare.

Samarbete med universitet och forskningsinstitut

Vi arbetar med olika forskningsinstitut och universitet över hela världen, för att hela tiden förbättra och utveckla våra tekniker, samt för att säkerställa att våra lösningar är det bästa alternativet på marknaden, för att tillgodose våra kunders behov.