<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

8 skäl till varför Genano Ren Luft som Tjänst® är ett klokt val

8 skäl till varför Genano Ren Luft som Tjänst® är ett klokt val

Ni får Ren Luft, utan att behöva tänka på luftrening

  • Genano tar totalansvar för inomhusluftens kvalitet. Våra inomhusmiljöspecialister sköter allt. De leder arbetet med luftprovtagningar, symtomundersökningar, val av luftrenare, installation och tekniskt underhåll. Ni behöver inte bekymra er om tekniken, skötsel och val av luftrenare. Genano tar totalansvar och ni kan helt koncentrera er på den dagliga verksamheten i vetskap om att ni får garanterat Ren Luft.

Fast månadskostnad ger full kostnadskontroll

  • Då Genano Ren Luft som Tjänst är en hyrlösning vet ni den exakta månadskostnaden för den tid ni behöver luftrening. Inga krångliga investeringsbeslut och ni har full kostnadskontroll.

Avdödar virus och tar bort de minsta och farligaste partiklarna

  • Det finns avgörande skillnader mellan Genanos luftrenare och andra luftrenare på marknaden. Detta är extra viktigt att tänka på för arbetsgivare som vill minska risken för smittspridning på sina arbetsplatser och erbjuda sina medarbetare ren och säker luft. Med Genanos luftreningsteknik avdödas virus och bakterier, och tekniken renar också luften från de allra minsta och farligaste partiklarna. Detta klarar inte luftrenare utrustade med filter som endast renar luften från större partiklar. Dessa filter avdödar inte virus och filtreringseffekten blir också sämre över tid. Vid byte av filter måste också kasserade filter hanteras som riskavfall.

Flexibelt och skalbart

  • Behovet av luftrening kan förändras över tid. På en arbetsplats där verksamheten växer och förändras kanske det är nya rum och gemensamhetsytor som behöver luftrenare för att minimera risken för smittspriddning. I en byggnad där luftreningen ska lösa problem med Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO), kan det vara viktigt att göra återkommande provtagningar och symtomundersökningar. Kanske också att rikta in luftreningen mot nya delar av byggnaden. Genanos hyrlösning är flexibel och enkel att anpassa till ett aktuellt behov!

Går snabbt att komma igång

  • Efter ett beslut om val av Genano Ren Luft som Tjänst kan våra luftrenare installeras och tas i drift på några få dagar. Behov av luftprovtagning, och ibland också symtomundersökningar i byggnader med Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO), gör att det tar lite längre tid. Att arbetsprocessen är noga beprövad i många projekt gör ändå att luftreningen snabbt kan komma igång.

Medarbetare som mår bra och känner trygghet

  • Minskad oro och ohälsa på grund av dålig inomhusluft, lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet, trygga medarbetare på arbetsplatser genom minskad risk för smittspridning. Genanos luftrening ger många positiva effekter oavsett om det gäller att rena luften i lokaler Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO), eller om det handlar om att få säker luft på arbetsplatser. Att tekniken i Genanos luftrenare avdödar virus och tar bort de allra farligaste partiklarna är en extra trygghetsfaktor.

Personligt stöd av engagerade inomhusmiljöspecialister

  • Genanos svenska team med inomhusmiljöspecialister har mer än tio års erfarenhet av att förbättra inomhusmiljöer genom luftrening. När ni väljer Genano Ren Luft som Tjänst® är det alltid någon ur teamet som tar ansvar för er luftrening. De är alltid redo att svara på frågor och hjälpa till om ni t ex vill sätta in extra resurser, göra nya provtagningar eller kanske symtomundersökningar.

Full kontroll på luftkvaliteten med övervakning på distans

  • Genano har luftrenare för såväl mindre rum som stora gemensamhetsytor. Vi har också modern och användarvänlig teknik för att med smarta sensorer uppkopplade via internet (IoT-lösning) övervaka luftkvaliteten i realtid och få besked om mängden partiklar i inomhusluften, koldioxidnivåer, innetemperatur och luftfuktighet Även våra kunder har denna möjlighet när man själva vill ha kontroll på luftreningen.

Vill du veta mer om Genano Ren Luft som Tjänst®?

Kontakta oss!