<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Detta är Genano

Vi har hjälpt hundratals kunder i Sverige att få ren luft.På skolor, äldreboenden, sjukhus, kontor, inom industrin och på många andra arbetsplatser.

Detta är Genano

Vi har hjälpt hundratals kunder i Sverige att få ren luft.På skolor, äldreboenden, sjukhus, kontor, inom industrin och på många andra arbetsplatser.

Vår historia börjar i Finland år 1998.

Då etablerades Genano Oy i Esbo, strax väster om Helsingfors, och samtidigt lanserades en luftreningsteknik som genom elektrostatisk rening skiljer sig från konventionella luftrenare.

 

Genanos första luftrenare utvecklades primärt för att tillgodose sjukhusens behov av att skydda personal och patienter från risken att drabbas av infektioner och virus.

 

Marknadsintresset växte snabbt även utanför Finland och Genano har hjälpt sjukvårdsmyndigheter i många länder att minska risken för luftburen smittspridning. Idag har Genano dotter- och säljbolag i Belgien, Italien, Kina, Taiwan och Kanada. I Sverige etablerades Genano AB år 2011.

 

Bild på skolbarn

Hundratals kunder har valt Genano Ren Luft som Tjänst®

Genano har hjälpt har många svenska kommuner att reducera eller helt eliminerat problem med ohälsa och oro i lokaler med dålig inomhusluft. Vår lösning har möjliggjort fortsatt verksamhet i lokaler som genomgår renoveringar. För kommunerna innebär det stora kostnadsbesparingar.

 

Under våra år i Sverige har vi hjälpt till att förbättra inomhusluften och säkerställa luftkvaliteten på äldreboenden, sjukhus, kontor, inom industrin och på många andra arbetsplatser. En av våra största utmaningar idag är att med vår teknik och våra tjänster bidra till att göra arbetsplatser säkra genom att reducera risken för spridning av luftburna virus och bakterier.

 

Vårt erbjudande samlas under varumärket Genano Ren Luft som Tjänstâ som omfattar provtagningar, analyser, symtomundersökningar, luftrening samt intelligent teknik för att mäta och övervaka luftkvalitet.

Nu hjälper vi arbetsgivare att svara upp mot kraven på trygga arbetsplatser med säker luft

Att Genanos luftreningsteknik avdödar virus och bakterier gör att vår marknadsroll har breddats sedan våren 2020 när Coronapandemin drabbade världen. Ett av Europas ledande forskningsinstitut, VTT i Finland, har genomfört tester som visar att vår teknik mycket effektivt eliminerar luftburna mikrober som t ex olika virus, bakterier och mögelsporer. Detta innebär att luftrenarna klarar av att minska risken för smittspridning via luftburna aerosoler som kan vara en smittväg och orsaka COVID-19, men också andra virussjukdomar.

Ett antal stora arbetsgivare runt om i Europa har valt att samarbeta med Genano för att integrera luftreningstekniken i skyddsprogram som också omfattar andra åtgärder som ska minska risken för smittspridning under pandemin. ”Safe at Work” är ett begrepp som sannolikt kommit för att stanna. När företagens medarbetare återvänder till sina arbetsplatser kommer många att ställa krav och frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet. Och även om pandemin långsamt ebbar ut finns det idag en helt annan medvetenhet om hur viktigt det är med en ren inomhusluft.

Med Genano Ren Luft som Tjänst® kan vi hjälpa arbetsgivare att svara upp mot medarbetarnas krav på arbetsmiljöer med Säker Luft, men också de nya krav som i Sverige införts av Arbetsmiljöverket. Kontakta gärna någon ur vårt team med Inomhusmiljöspecialister för mer information om Säker Luft på arbetsplatser. Under ”Kundfördelar” finns också mer information om varför Genano Ren Luft som Tjänst® är ett klokt val vid ett beslut om luftrening!

back to work genano-3

Genanos Vision och Mission

 

Genanos Vision

 

Vår vision är det vi strävar efter. Den visar vår målbild. Den inspirerar och motiverar oss.

Visionen; Ett samhälle där ren inomhusluft är en självklarhet. För alla. Överallt.

 

Genanos Mission

 

Vår mission är det vi gör till vardags för att uppnå vår vision.

Missionen; Att med vår kunskap, våra tjänster och lösningar hjälpa våra kunder att få ren inomhusluft utan föroreningar, virus och bakterier. Vi finns till för våra kunder och etablerar nära samarbeten för att nå långsiktiga resultat. Vi uppnår framgång genom att vara ett ledande företag såväl kunskapsmässigt som tekniskt.

Våra tre kärnvärden

 

Våra tre kärnvärden Förtroende, Kunskap och Trygghet ger oss vägledning i det dagliga arbetet och i relationen med våra kunder.

 

Förtroende

 

Vi skapar förtroende genom att förstå och visa engagemang för våra kunders verksamhet och behov.

 

 

Kunskap

 

Vi ska dela med oss av vår mångåriga erfarenhet och kunskap om faktorer som påverkar inomhusluften negativt, och hur man med luftrening kan säkerställa en bra luftkvalitet.

 

Trygghet

 

Våra kunder ska känna sig trygga i samarbetet med Genano och för vår helhetslösning Genano Ren Luft som Tjänst®.

 

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Hos Genano AB genomsyrar kvalitet och miljö allt vi gör. Både internt och i våra uppdrag ute hos kunderna. Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö som sedan den 23 december 2021 är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ett ständigt pågående kvalitets- och miljöarbete är en viktig del av vår värdestrategi som innebär att vi ska leverera det bästa värdet för våra kunder. För att leva upp till det målet planerar vi kvalitets- och miljöarbetet genom att sätta upp mål- och handlingsplaner, och vi följer noga fastställda kvalitets- och miljöpolicys.

 

 

iso certifications

Teamet med ett brinnande engagemang för luftkvalitet och säker inomhusluft

Med Genano är lösningen på problem med dålig inomhusluft och otillräcklig luftkvalitet aldrig långt bort. Vi är ett team med inomhusmiljöspecialister som arbetar över hela Sverige. Vår drivkraft är ett brinnande engagemang för luftkvalitet och ren inomhusluft. Vårt verktyg är helhetslösningen Genano Ren Luft som Tjänst®.

 

Tveka aldrig att ta kontakt med någon ur teamet. Ni kanske har fått akuta problem med inomhusluften i en fastighet. Finns det personal som visar tecken på ohälsa och oro som kanske kan kopplas till bristande luftkvalitet? Behöver ni diskutera hur arbetsmiljön ska göras trygg med minimerad risk för smittspridning? Vi är redo att snabbt hjälpa er!

 

 

Vårt team i Sverige

Följ oss i sociala medier