<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vår teknologi gör skillnad

Vår teknologi gör skillnad

Ni behöver inte tänka på valet av luftrenare, men det är bra om ni förstår lite av vår teknik

Det finns många fördelar med hyrlösningen Genano Ren Luft som Tjänst®. En av dessa är att våra kunder aldrig behöver bekymra sig om valet av luftrenare. Det sköter våra inomhusmiljöspecialister som har en bred teknisk plattform att stå på när de skräddarsyr luftreningen till det aktuella behovet. 

 

Deras verktyg är ett flertal modeller av luftrenare. Här finns mobila och golvplacerade luftrenare för både mindre rum och stora lokalytor. Det finns också luftrenare som kan integreras med befintliga ventilationssystem. Plattformen omfattar även smarta sensorer som bl a mäter mängden partiklar i inomhusluften, koldioxidnivåer, innetemperatur och luftfuktighet. Genano har också utvecklat systemlösningar för att i realtid och på distans övervaka luftkvaliteten. 

 

Genanos breda program för luftrening gör att vi kan möta en mängd olika utmaningar och behov när det gäller att rena inomhusluften. Det kan vara en liten lokal eller större fastighet där man brottas med problem som Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO). Det kan vara ett företag som med luftrening vill försäkra sig om att medarbetarna får trygga arbetsplatser med Säker Luft. 

 

Andra gånger kan det ställas krav på luftrening som komplement till befintliga ventilationssystem som inte svarar upp mot kraven på luftväxling. Luftrening kan också användas i ett förebyggande syfte för att långsiktigt säkerställa en bra luftkvalitet. Bara för att nämna några exempel. Listan kan göras lång!

Genano Teknik

Det finns viktiga skillnader mellan Genanos luftrenare och andra luftrenare på marknaden

Genanos inomhusmiljöspecialister ser till att ni får exakt den lösning för luftrening som ni behöver. Samtidigt är det bra om ni förstår lite av vår teknik. Anledningen är att det finns avgörande skillnader mellan Genanos luftrenare och andra luftrenare på marknaden. Att visa på dessa skillnader ser vi som viktigt. Detta har blivit ännu viktigare under Coronapandemin då många tillverkare vänt sig till marknaden med budskap om att deras luftrenare eliminerar ”99.99%” av alla partiklar i luften. 

 

För den som inte satt sig in i luftreningsteknologins ibland lite komplicerade beskrivningar kan det kännas tryggt, men det blir mindre tryggt när man tittar närmare på vad det är för partiklar som olika luftrenare klarar av att ta bort från inomhusluften. Det är också viktigt att titta på vad det är för reningsteknologi som används.

 

Med Genanos teknologi avdödas mikroorganismer (mikrober) som virus och bakterier genom en elektrisk process med högspänning inuti en uppsamlingskammare och med en automatisk rengöringsfunktion. Tekniken renar luften från mikrober ända ner på nanostorlek (0,001 μm) som 

t ex virus och bakterier medan luftrenare med filter endast klarar av att filtrera bort betydligt större partiklar (0,3 μm). 

 

Detta innebär att luftrenare med exempelvis HEPA-filter inte klarar av att filtrera bort exempelvis viruspartiklar. En väsentlig skillnad är också att det i luftrenare med filter finns kvar levande mikrober i filtret vilket utgör en risk för smittspridning vid filterbyten. Filter som täppts igen och måste bytas ut måste därför hanteras som riskavfall. 

 

Gå gärna in under ”Om oss” och kontakta någon av våra inomhusmiljöspecialister som kan berätta mer om Genanos teknik för luftrening!

Till Om oss

Industrial