<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fördelar med vår intelligenta teknik för kvalitet på inomhusluft

Enkel plug and play-installation

Mobil och enkel lösning, konstant luftcirkulation.

Sparar tid och pengar

Ingen dyr tillfällig flytt krävs under planeringen av renoveringsåtgärder.

Minskar behovet av astmamediciner

Eliminerar mögeltoxiner, VOC och föroreningar från utomhusluften.

Bättre framtoning som arbetsgivare

Ta hand om dina anställdas välbefinnande och locka nya medarbetare.

Förhindrar att luftburna infektioner sprids

Samlar upp och eliminerar alla levande mikrober, till exempel bakterier och virus.

Kostnadsbesparingar genom minskad sjukfrånvaro

Ren luft på arbetsplatsen har enorm påverkan på människors hälsa.

Vill du höra mer om ren luft som en tjänst?