<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genanos koncept för ren inomhusluft

Vidta åtgärder för ultraren inomhusluft.

Ren luft som en tjänst

Inledande utvärderingar

 • För att ta reda på nuvarande status för lokaler och symtom
 • Platsbesök och granskning
 • Sensorer för konstant övervakning av inomhusluftens kvalitet
 • Platsspecifika planer
 • Symtomundersökning

Rekommenderade åtgärder och erbjudanden

 • Tydliga och lättbegripliga rapporter
 • Dimensionering och kapacitetsberäkning
 • Utrustning baserat på utvärdering

Placering och installation

 • Börja njuta av ultraren luft
 • Placering och installation
 • Användarutbildning

Säkerställa resultat

 • Vi följer upp att du är nöjd med lösningen
 • Övervakning av kvalitet på inomhusluft med hjälp av sensorer
 • En andra symtomundersökning
 • Feedbackdiskussioner

Underhåll och service

 • Problemfri drift av utrustningen
 • Support från Genanos experter
 • Påfyllning av vätska och regelbundet underhåll

Vill du höra mer om ren luft som en tjänst?