<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avancerade lösningar för ultraren inomhusluft

Det handlar inte bara om hur många partiklar som tas bort, utan även om hur små de borttagna partiklarna är.

 

 

Genano renar luft från partiklar i alla storlekar ned till nanoskala, och eliminerar även bakterier och virus. Ultrafina partiklar, som är mindre än 0,1 µm i storlek, är farligast eftersom de kan tas upp direkt i blodomloppet och färdas till organ. Genanos centrala fördel är dess förmåga att ta bort luftburna orenheter i alla storlekar – ned till nanometerstorlek. Genanos teknik tar bort gaser och lukter med en effektiv kollektor med aktivt kol. Våra luftrenare är kostnadseffektiva och enkla att underhålla utan engångsfiberfilter.

 

Kontakta oss!

Teknik

 • 1

  Oren inomhusluft sugs in i uppsamlingskammaren.

 • 2

  Partiklar av alla storlekar laddas negativt genom en kraftig jondusch. De negativt laddade partiklarna fastnar på den positivt laddade uppsamlingsytan.

 • 3

  Slutligen leds luften till kolfiltret som effektivt tar bort VOC gaser och dålig lukt.

 • 4

  Den utkommande luften är helt fri från partiklar av alla storlekar, mikrober, skadliga gaser samt kemikalier.

 • 5

  Enheterna har en automatisk tvättfunktion som minskar behovet av underhåll samt gör att rengöringseffekten är hög hela tiden luftrenaren är i bruk.

Läs mer om våra enheter

Ultraren utluft är helt fri från partiklar i alla storlekar, mikrober och skadliga gaser och kemikalier.

Rätt kapacitet för varje rum

Ett elektriskt kanalfilter kan installeras i ventilationssystem för att rena tilluften.

Utformade för offentliga byggnader

Röret är utformat för att rena långa korridorer, till exempel på skolor.

Framtagna för utmanande utrymmen

Med vårt utbud av luftrenare kan vi hantera även de mest utmanande utrymmena. Våra luftrenare ger omedelbar effekt och snabb driftsättning. Många Genano-enheter är utrustade med ett unikt rengöringssystem som automatiskt rengör uppsamlingsytorna varje vecka.

Genano-enheter innehåller inga filter

Våra luftrenare innehåller inga filter som lätt sätts igen och måste bytas ut med jämna mellanrum, så deras prestanda är konstant hög och de är enkla att använda – och avsaknaden av utbytbara delar ger låga driftskostnader.