<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Renrum

Luftrening i nanoskala för att säkerställa produktionskvalitet i renzoner

Renrum

Luftrening i nanoskala för att säkerställa produktionskvalitet i renzoner

Rumsluftrenare för renzoner

Dammkontroll i nanoskala för att minimera antalet defekta produkter. Skyddar produktion och personal mot utsläpp och skadliga partiklar genom att möjliggöra nödvändig renrumsklass.


Genanos luftreningsenheter, som skräddarsytts för yrkesmässig användning, är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att iordningställa ett renrum i produktionsområden. Med vår modulära, mobila lösning går det att iordningställa ett renområde var det än behövs. Våra enheter är avsedda att förbättra centralventilationens prestanda som ett ytterligare reningssystem, för att ge konstant kontroll av kontaminering i nanoskala. Genanos luftreningsenheter lämpar sig för alla behov där HEPA inte räcker till. 

Enkelt underhåll och ett automatiskt rengöringssystem ger låga livscykelkostnader för drift, samtidigt som reningseffektiviteten alltid är hög för att skydda människor mot processutsläpp samt förbättra produktionskvalitet genom att ta bort luftburna partiklar ned till nanostorlek.

Genanos toppmoderna system bygger på elektrisk filtrering som tar bort de minsta partiklarna i nanostorlek ned till 0,3 nm. Luften cirkulerar genom luftreningsenheten, som dödar alla mikrober (virus och bakterier) med en elektrisk stöt och tar bort farliga gasformiga föreningar och lukter. Vår teknik innehåller inga filter som kan sättas igen, och därför är reningseffektiviteten alltid hög.

 

en-research-pieni
Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar
VOC-ota-yhteytta
Hör av dig om dina behov av luftrening
Dela:

Concept

Våra modulära lösningar passar alla rumsspecifika behov.

Fördelar

Läs mer om alla fördelar du kan ta del av med vår teknik

Teknik

Våra luftrenare innehåller inga filter som lätt sätts igen och måste bytas ut med jämna mellanrum.

Relaterade referenser:

Följ oss i sociala medier