<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fördelar med vår renrumsteknik

Genanos lösning har utvecklats särskilt för högteknologiska miljöer, där ultraren luft är standard. Säkerställ produktions- och forskningskvalitet och skydda personalen från partiklar i luften.

 

Tar bort partiklar ned till nanostorlek

Tar bort gaser och lukter

Enkel plug and play-installation

Ger omedelbar luftrening

Inga substrat där mikrober kan växa

Inga filtermedia

Kompletterar befintlig ventilation

Producerar inte ozon

Omedelbar effekt

med enkel plug and play-installation

Enkelt underhåll

med automatisk rengöring

Förhindrar att luftburna infektioner sprids

genom att samla upp och eliminera alla levande mikrober

Låga driftskostnader under hela livscykeln

Inga engångsfilter, inga utbytbara delar