<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genanos koncept för renrum

Modulära lösningar passar alla rumsspecifika behov

 

Elektriskt kanalfilter och fristående enhet

 

 Cleanroom concept_2

 

Ett kanalfilter tar bort orenheter i alla storlekar från inluften. 

Genanos fristående luftrenare eliminerar smittämnen i rummet genom att samla upp partiklar från rumsluften.

 


Fristående enhet med övertrycksinstallation för att förhindra att orenheter kommer in i rummet:

 Cleanroom concept_1

 


Med ett övertryckspaket kan den fristående enheten kopplas till det befintliga ventilationssystemet för att skapa ett övertryck i rummet, samtidigt som luftburna smittämnen tas bort från tilluften.
En till fristående enhet kan placeras i rummet för att luften ska cirkulera i rummet, för bästa möjliga resultat.En fristående enhet med undertrycksinstallation för att säkerställa att smittämnen inte sprids utanför rummet:

 

Cleanroom concept_3

 


Med ett undertryckspaket kan den fristående enheten kopplas till det befintliga ventilationssystemet för att skapa ett undertryck i rummet, samtidigt som luftburna smittämnen tas bort från luften.

 

Cleanroom concept_4

Exempel på användningsområden: Mikrochips, elektronik, optik, bioindustri, livsmedelsindustri, FoU inom farmaci, halvledare, kiselplattor, nanoteknik, ALD, beläggningar, livsmedel och jordbruk, läkemedel, generella industrilaboratorier, exempelvis petrokemi.

 

Cleanroom concept_5

 

Cleanroom concept_6

Läs mer om våra enheter