<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fördelar med vår sjukvårdsteknik

Genano är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra lufthygienen i sjukvårdsanläggningar genom att förhindra spridning av luftburna patogener.  Lösningen gör det enkelt att iordningställa ett renrum i sjukvårdsanläggningar där HEPA inte är tillräckligt.

Tar bort partiklar ned till nanostorlek

Tar bort gaser och lukter

Enkel plug and play-installation

Ger omedelbar luftrening

Inga substrat där mikrober kan växa

Inga filtermedia

Kompletterar befintlig ventilation

Producerar inte ozon

Omedelbar effekt

med enkel plug and play-installation

Enkelt underhåll

med automatisk rengöring

Förhindrar att luftburna infektioner sprids

genom att samla upp och eliminera alla levande mikrober

Låga driftskostnader under hela livscykeln

Inga engångsfilter, inga utbytbara delar