<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Näe ilmanlaatu, jota hengität

Genanometer tekee ilmanlaadusta läpinäkyvää kaikille

Näe ilmanlaatu, jota hengität

Genanometer tekee ilmanlaadusta läpinäkyvää kaikille

Mikä on Genanometer?

 

Sisäilman laadun kokeminen on vaistonvaraista ja hyvin yksilöllistä. Kun Genanometer on näkyvällä paikalla, se tuo sisäilmanlaadun läpinäkyväksi kaikille. 

 

Puhdas sisäilma on perusoikeus. Vietämme noin 90% ajastamme sisätiloissa ja sisäilman laadulla on suuri merkitys päiväsi tehokkuuteen ja viihtyvyyteen. Genanometer on keskeisten sisäilman laatutekijöiden mittausjärjestelmä ja indeksi, joka on luotu pitkän kokemuksemme sekä yleisesti todettujen raja-arvojen perusteella.

 

 

Genano Genanometer air quality measurement

 

Meiltä saatte tehokkaan sisäilman laadun mittaamisjärjestelmän. Genanometerin käyttö on:


  • Kustannustehokasta
  • Helppoa
  • Käytössäsi on keskeiset ilmanlaadun mittarit
  • Visuaalisesti selkeää ja tyylikästä
  • Tietoturvallista

Genano Indoor Air index


Genanon pitkään kokemukseen ja tietämykseen sekä globaaleihin ilmanlaatusuosituksiin perustuva ilmanlaadun kokonaisuuteen perustuva yhteenveto. Kaikki mittausarvot vaikuttavat kokonaisuuteen, missä huomioidaan sekä tilojen täyttöturvallisuus, oleskelun mukavuus että rakenteelliset tarpeet.

 

Lämpötila


Suositusten mukaan toimiston tavoitelämpötila on talvella 21,5 °C ja tilakohtainen säädettävyys 20–23 °C. Koska ihmisten välillä on paljon yksilöllisiä eroja, on parhaimpiinkin lämpöoloihin tyytyväisiä enintään 85 prosenttia.

 

Ilmankosteus


Sisäilman suhteellinen  kosteusprosentti ei ole vakaana pysyvä arvo vaan alituisessa liikkeessä. Esimerkiksi 5°C lämpötilassa ilman maksimikosteussisältö on n. 4,8 g/m3 ja 20°C lämpötilassa n. 17,3 g/m3. Jos suhteellinen kosteus ilmassa on 50%, on kosteussisältö tällöin puolet maksimimäärästä eli 8,65 g/m3. Kosteusprosentti elää vuodenaikojen vaihtelussa ja kodin toimintojen myötä, joten se vaatii seuraamista ja tasapainoilua. Kesäaikaan ilma on muutenkin kosteaa, välillä jopa 70 %. Talvella yli RH 45 % kosteus voi jo aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteisiin. Kuiva ilma ei ole haitallista rakennuksille, mutta ihmisille voi tulla oireita ilmankosteuden laskiessa alle 30 %:n

 

PM Hiukkaset


Hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset ovat peräisin mm. palamisreaktioista, liikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen kaukokulkeumasta, tilojen käyttäjistä, sisustusmateriaaleista ja katupölystä. Pienhiukkasten on todettu lisäävän lasten ja astmaatikkojen oireita sekä hengitys- ja sydänsairaiden sisäänottoja sairaaloihin ja kuolleisuutta. Hiukkasten aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi ei ole nykyisen tutkimustiedon perusteella määritettävissä pitoisuutta, jonka alapuolella haittoja ei esiintyisi. Ultrapienten PM1 ja pienhiukkasten (PM2.5) oletetaan olevan terveydelle haitallisimpia, koska ne kulkeutuvat syvemmälle hengitysteihin kuin suuremmat hiukkaset.

 

Hiilidioksidi (CO2 )

 

Ennen teollistumista hiili nappasi noin 0,028 prosenttia eli 280 miljoonasosaa partikkeleista (parts per million). Vuoden 2019 lopulla ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli keskimäärin 0,04 prosenttia eli 411 ppm. Sisäilman hiilidioksidi on pääosin peräisin ulkoilmasta, missä hiilidioksidin pitoisuus on noin 400 ppm. Sisätiloissa tärkein hiilidioksidin lähde on ihmisen hengitysilma.

 

Kun hiilidioksidipitoisuus nousee riittävän korkeaksi, alkaa se vaikuttaa hengityskeskukseen ja sen seurauksena hengitys kiihtyy. Liian korkea hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa aiheuttaa tunkkaisuuden tunnetta, väsymystä, päänsärkyä ja näiden seuraus on vääjäämättä työtehon ja viihtyvyyden alenemisen.

Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja tai tarjouksen Genanometeristä tai ilmanpuhdistusratkaisuista organisaatioosi:

 

Miten ilmanlaatuun voi vaikuttaa?

 

Kaikkien tilojen ilmanlaatua voi parantaa. Parhaan ilmanlaadun voi turvata asentamalla tilaan mm sairaala- ja puhdastilakäytössä olevaa uusinta teknologiaa, jotka poistavat ilmasta tehokkaasti pienhiukkasia, mikrobeja ja kaasuja.

 

Tutustu Genanon teknologiaan:

 

Genanon patentoitu teknologia eliminoi sisäilmasta kaikki mikrobit, kuten virukset, bakteerit ja homeitiöt

Genanon hyödyt

  •  

Eliminoi virukset ja bakteerit

Patentoitu teknologia eliminoi sisäilmasta kaikki eloperäiset mikrobit

Helppo käyttää

Ei tukkeutuvia suodattimia, ei painehäviötä, helppo plug and play -asennus

Edistää terveyttä & vähentää sairaspoissaoloja

Poistaa jopa nanokokoiset hiukkaset, jotka ovat terveydelle haitallisimpia

Turvallinen ilma kuuluu kaikille

Ilma voidaan puhdistaa homeitiöistä ja -kaasuista rakennuksissa, joissa on sisäilmaongelmia

Energiatehokkuus

Koska laitteessa ei ole tukkeutuvia kuitusuodattimia, ilmavirtaus ja puhdistusteho pysyvät aina optimaalisella tasolla

Tieteellisesti todistettu teho

VTT:n tutkimuksen mukaan Genano eliminoi 99,999% sisäilman mikrobeista.


Markkinoiden tehokkainta ilmanpuhdistusta ilman tukkeutuvia kuitusuodattimia


Genanon avulla voit tarjota henkilöstöllesi ja asiakkaillesi pienhiukkasista ja mikrobeista puhdistettua sisäilmaa, joka edistää terveyttä ja vähentää sairauspoissaoloja.

Ero muihin ilmanpuhdistimiin on se, että Genano sekä poistaa jopa nanokokoiset epäpuhtaudet sisäilmasta että eliminoi kaiken eloperäisen laitteen sisällä. Ultrapuhdas ulostuleva ilma saadaan aikaiseksi sähköisellä suodatuksella, ilman tukkeutuvia kuitusuodattimia. Sisäilmaan ei päädy kemikaaleja, otsonia, ioneja tai muuta ylimääräistä.

Tukkeutumattoman suodatuksen ansiosta käyttö on turvallista, helppoa ja energiatehokasta. Tilan ilma puhdistuu taukoamatta tehokkaan ilman kierron ansiosta. Samalla 99,999% sisäilman mikrobeista eliminoituu (VTT 11/2020).

Vertailu: Genanon teknologia ja muut ilmanpuhdistusmetodit


Genano-comparison-chart-FI2-1