<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Ilmanpuhdistimet

Tuotteet terveydenhuollon ja laboratorioiden ilmanpuhdistukseen

Ilmanpuhdistimet

Tuotteet terveydenhuollon ja laboratorioiden ilmanpuhdistukseen

Genano® Terveysteknologia -tuotteet

Genano poistaa ilmasta kaikenkokoiset hiukkaset aina nanohiukkasia myöden. Lisäksi se tappaa bakteerit ja virukset. Ultrapienet hiukkaset, joiden halkaisija on alle 0,1 µm, ovat kaikkein vaarallisimpia, sillä ne kulkeutuvat suoraan verenkiertoon ja sieltä elimiin. Genanon suurin etu on se, että se pystyy poistamaan nanokokoisetkin epäpuhtaudet. Genano-tekniikka poistaa kaasut ja hajut aktiivihiilikeräimellä. Puhdistimemme ovat taloudellisia ja helppoja ylläpitää, eikä niissä ole kertakäyttöisiä kuitusuodattimia. Osa laitteista pesee itse itsensä automaattisesti.

Genano® sensorit

Mittaaminen ja mittaustulosten reaaliaikainen seuraaminen tarjoavat kohteen ylläpidolle pitävän perustan. Mittaamisen tarkoitus on vähentää päätösten epävarmuutta, ja sitä kautta vähentää virheiden mahdollisuutta ja auttaa esimerkiksi ilmastoinnin säätämisessä. Täsmällinen seuranta ja ylläpito mahdollistaa kohteissa olevien ihmisten hyvinvoinnin ja kohteiden pitkän elinkaaren. Tämä puolestaan pienentää kustannuksia niin toimistorakennuksissa vähentyneinä sairaspoissaoloina ja niistä aiheutuneina kuluina, kuin myös pienentyneinä energiakustannuksina. Sensorit mittaavat mm. hiilidioksidin, haitallisten kaasumaisten yhdisteiden ja pienhiukkasten määrää sekä ilmanpainetta, lämpötilaa ja ilmankosteutta.

Elixair by Genano®

Elixair by Genano® -laitteet tuottavat puhdasta, mikrobivapaata sisäilmaa suodattamalla ilmastointikanavan kautta tulevan ilman sähkösuodatukseen perustuvalla kanavasuodattimella. Ulkoilman epäpuhtaudet, kuten asfalttipöly, liikenteen saasteet, siitepöly, sekä polttoprosessien hiukkaspäästöt kulkeutuvat ilmanvaihdon mukana sisätiloihin. Ulkoilman saasteiden lisääntyessä sisään tulevan korvausilman puhdistamisen tarve kasvaa. Sähköinen suodatus ei aiheuta tukkeutuneen kuitusuodattimen tavalla kasvavaa painehäviötä, ja näin ollen pienentää kiinteistön energiankulutusta. Säästöjä aikaansaadaan myös sillä, että vaihdettavia suodattimia ei ole. Sähköisen suodattimen kennon puhdistaminen riittää, pesun jälkeen sen voi asettaa takaisin paikalleen ja laite on jälleen käyttövalmis. Näin sähköisen suodattimen erottelukyky pysyy korkeana koko ajan, sen käyttö on ekologista ja tukee kestävää kehitystä.