<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Teollisuuden ilmanpuhdistimet

Energiatehokkuutta teollisuuteen ja VOC-yhdisteiden poistoon

Teollisuuden ilmanpuhdistimet

Energiatehokkuutta teollisuuteen ja VOC-yhdisteiden poistoon

Genano® Teollisuus & VOC-yhdisteiden poisto

Genanon ratkaisut teollisuuden käyttöön varmistavat puhtaan ilman sekä sisällä että ulkona. Teknologiamme avulla sisäilmaa voi puhdistaa hitsaushalleista logistiikkahalleihin ja elintarviketeollisuudesta rakennusteollisuuden pölynpoistoon. Tämä näkyy sekä henkilöstön hyvinvointina ja sairaspoissolojen vähentymisenä, siivouskulujen vähentymisenä ja tuotteiden laadun parantumisena.

VOC-päästöjen hallinta on kustannustehokasta Genanon VOC-sarjan laitteilla – huippuluokan järjestelmillä, jotka poistavat VOC-kaasuja energiatehokkaasti, käyttäen huomattavasti alhaisempia lämpötiloja kuin perinteisessä termisessä poltossa. Ne täyttävät EU:n VOC-direktiivin vaatimukset.

Genano® sensorit

Mittaaminen ja mittaustulosten reaaliaikainen seuraaminen tarjoavat kohteen ylläpidolle pitävän perustan. Mittaamisen tarkoitus on vähentää päätösten epävarmuutta, ja sitä kautta vähentää virheiden mahdollisuutta ja auttaa esimerkiksi ilmastoinnin säätämisessä. Täsmällinen seuranta ja ylläpito mahdollistaa kohteissa olevien ihmisten hyvinvoinnin ja kohteiden pitkän elinkaaren. Tämä puolestaan pienentää kustannuksia niin toimistorakennuksissa vähentyneinä sairaspoissaoloina ja niistä aiheutuneina kuluina, kuin myös pienentyneinä energiakustannuksina. Sensorit mittaavat mm. hiilidioksidin, haitallisten kaasumaisten yhdisteiden ja pienhiukkasten määrää sekä ilmanpainetta, lämpötilaa ja ilmankosteutta.

Elixair by Genano®

Elixair by Genano® -laitteet tuottavat puhdasta ilmaa joko siirreltävinä plug & play -laitteina tai kanavasuodattimina. Liikenteen pakokaasupäästöille altistuminen tapahtuu pääosin sisätiloissa, jossa vietämme suurimman osan ajastamme. Ulkoilman epäpuhtaudet, kuten asfalttipöly, liikenteen saasteet, siitepöly, sekä polttoprosessien hiukkaspäästöt kulkeutuvat ilmanvaihdon mukana sisätiloihin. Ulkoilman saasteiden lisääntyessä sisään tulevan korvausilman puhdistamisen tarve kasvaa, siksi uudisrakennuksia suunniteltaessa on alettu ottaa huomioon ulkoa otettavan ilman puhdistaminen kiinteistön sisäilmaongelmien estämiseksi. Sähköinen suodatus ei aiheuta tukkeutuneen kuitusuodattimen tavalla kasvavaa painehäviötä, ja näin ollen pienentää kiinteistön energiankulutusta. Säästöjä aikaansaadaan myös sillä, että vaihdettavia suodattimia ei ole. Sähköisen suodattimen kennon puhdistaminen riittää, pesun jälkeen sen voi asettaa takaisin paikalleen ja laite on jälleen käyttövalmis. Näin sähköisen suodattimen erottelukyky pysyy korkeana koko ajan, sen käyttö on ekologista ja tukee kestävää kehitystä.