<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Teollisuuden tekniikkamme hyödyt

Erinomainen tuotantolaatu

Genanon ilmanpuhdistimet poistavat erinomaisesti pienimmätkin nanohiukkaset ja pölypartikkelit, jotka voivat vaarantaa tuotantolaadun ja lyhentää teollisten laitteiden käyttöikää.

Merkittävät säästöt energiakustannuksissa

Genano-teknologian avulla puhdistettu ilma voidaan kierrättää takaisin tiloihin. Tämä voi johtaa jopa 30% säästöihin energiakustannuksissa, koska ilmaa ei tarvitse johtaa ulos puhdistuksen jälkeen.

Vähemmän tuotannon keskeytyksiä

Laiteongelmat voivat heikentää tuotantolaatua ja aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä.

Suojaa tuotantolaitteita

Suojaa herkkiä laitteita ja robotiikkaa hiukkasilta ja huuruilta Genanon teknologian avulla.

Turvallisempi ympäristö työntekijöille

Nanopartikkelit läpäisevät keuhkot ja pääsevät verenkiertoon. Genano-teknologia auttaa vähentämään nanopartikkeleiden tunkeutumisen riskiä. Tämä johtaa alaisempiin sairaslomien määriin ja parantuneeseen työntekijätyytyväisyyteen.

Työnantajaimago ja brändi

Terveet ja tuottavat työntekijät parantavat yrityksen imagoa. Huolenpito työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista lisää positiivista työnantajaimagoa tulevien työnhakijoiden keskuudessa.