<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Teollisuuden tekniikkamme hyödyt

Erinomainen tuotantolaatu

Ilmanpuhdistimet poistavat erinomaisesti pienet hiukkaset ja pölypartikkelit, jotka voivat vaarantaa tuotantolaadun ja lyhentää teollisten laitteiden käyttöikää.

Energiatehokkuus

Puhdistettu ilma voidaan kierrättää takaisin tiloihin. Tämä johtaa säästöihin energiakustannuksissa, koska ilmaa ei tarvitse johtaa ulos puhdistuksen jälkeen.

Vähemmän tuotannon keskeytyksiä

Laiteongelmat voivat heikentää tuotantolaatua ja aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä.

Suojaa tuotantolaitteita

Suojaa herkkiä laitteita ja robotiikkaa hiukkasilta ja huuruilta ilmanpuhdistusteknologian avulla.

Turvallisempi ympäristö työntekijöille

Ilmanpuhdistus johtaa alaisempiin sairaslomien määriin ja parantuneeseen työntekijätyytyväisyyteen.

Työnantajaimago ja brändi

Terveet ja tuottavat työntekijät parantavat yrityksen imagoa. Huolenpito työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista lisää positiivista työnantajaimagoa tulevien työnhakijoiden keskuudessa.