<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fördelar med vår industriteknik

Förbättrad produktkvalitet

Genanos industriluftrenare tar effektivt bort även de minsta partiklarna i nanostorlek samt dammpartiklar som medför kvalitetsrisker för produktionen och lagrade varor.

Avsevärt lägre energikostnader

Med Genanos teknik kan renad luft återcirkuleras till lokalerna igen. Det kan ge upp till 30 % lägre energikostnader, eftersom luften inte behöver blåsas ut efter att den samlats upp.

Mindre avbrott i produktionen

Problem med produktionsutrustningen kan leda till försämrad processkvalitet och dyra avbrott i produktionen.

Skydd av produktionsutrustning

Känslig robot- och produktionsutrustning kan skyddas mot partiklar och ångor med Genanos teknik.

Säkrare miljö för anställda

Partiklar i nanostorlek tränger in i lungorna och når blodomloppet. Med Genanos teknik kan risken för att skadliga partiklar kommer in i kroppen minska. Det leder till lägre sjukfrånvaro och nöjdare anställda.

Företagets framtoning och varumärke

Friskare och produktivare anställda ger en positiv framtoning som arbetsgivare. Genom att ta hand om de anställdas hälsa och välbefinnande kan ett positivt varumärkesbudskap förmedlas till kunder och framtida arbetssökande.