<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Teknologi med högre industriluftrening  – utan fiber filtrar

Genanos teknik för industriluftrening bygger på den elektriska filtreringstekniken. Med Genanos teknik kan till och med de minsta partiklarna i nanoskala filtreras med hög effektivitet. Det krävs inga fiberfilter som lätt sätts igen, vilket medför en risk att de minsta partiklarna läcker igenom och kommer in i närliggande lokaler.

Teknik

 

Med Genanos teknik laddas partiklar i luften negativt i kraftfulla koronaurladdningar. De negativt laddade partiklarna fastnar på de positivt laddade uppsamlingsytorna i enheten. Den här effektiva elektriska reningstekniken tar bort partiklar i alla storlekar.

 

Den renade luften är så ren att den kan återcirkuleras till lokalerna igen, vilket ger avsevärt lägre energikostnader.

 

 

Läs mer om våra enheter

Låga livslängdskostnader

Energibesparingarna med Genanos industriluftrenare är betydande. I och med att luften cirkulerar i hallen blir behovet av att blåsa ut frånluft mindre, vilket minskar värmekostnaden avsevärt. Underhållsbehovet är litet, eftersom enheten inte innehåller några rörliga delar. Elförbrukningen är bara 300–400 W per enhet (exklusive kanalfläkt).

Enkelt att installera

Genanos luftreningssystem är enkelt att installera – enheten väger bara 500 kg. Den har stöd för hallens befintliga ventilationssystem, och cirkulerar luft konstant. Det finns inga filter som kan sättas igen av partiklar, vilket medför tryckskillnader och högre elkostnad.

Enkelt att montera i produktionsanläggningar

Luftreningssystemen är enkla att montera i produktionsanläggningar som fristående enheter. De renar och cirkulerar luften i byggnaden, vanligtvis utan integration med ventilationssystemet.

Automatisk rengöring

Luftreningsenheten kopplas till en vattenledning (minst 3 bar) för automatisk rengöring.

 

Litet underhållsbehov

Behovet av manuell rengöring är begränsat eftersom luftreningssystemet har ett inbyggt automatiskt rengöringssystem som regelbundet spolar bort de uppsamlade partiklarna med vatten och rengöringsmedel.