<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano technologi har utvecklats för att möta höga kraven på tillverknings- och produktionsmiljöer: 

Genanos toppmoderna system bygger på ett elektriskt filtreringssystem, som tar bort även de minsta partiklarna i nanostorlek. Luften cirkulerar genom luftreningsenheten i hallen som ger ultraren luft – vilket ökar anställdas välbefinnande, sänker energikostnaden och förbättrar produktkvaliteten.

 

Följande steg visar hur vi möter de höga kraven på tillverknings- och produktionsmiljöer: 

Inledande utvärderingar

  • Analys av lokaler och symtom
  • Partikelmätning, rapport och rekommendationer

Åtgärdsförslag

  • Beräkning av reningskapacitet
  • Dimensionering av luftrenare
  • Optimal placering av luftrenare

Leverans

  • Installation
  • Användarutbildning

Uppföljning och verifiering

  • Partikelmätning och en rapport för att säkerställa resultat

Underhåll och support

Läs mer om våra enheter