<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VOC-yhdisteiden puhdistusteknologia

 Genanon VOC-järjestelmän asentaminen tuotantolaitokseen on helppoa. Tarvitsee vain liittää prosessiputki ja poistopiippu VOC-laitokseen. Lisäksi liitetään sähkö ja paineilma. Järjestelmä perustuu perinteisen termisen polton sijaan ekologiseen ja tehokkaaseen katalyyttiseen hapettumisreaktioon. Laitteesta poistuvan ilman VOC-pitoisuus alittaa EU:n ja paikalliset lainsäädännön vaatimukset, ja se voidaan poistaa suoraan ulkoilmaan.

 

 

Genano VOC technology

 

Perustuu ekologiseen ja tehokkaaseen katalyyttiseen hapettumisreaktioon

Regeneratiivisessa polttolaitoksessa on kaksi tai useampi kammio.

 

 

3D VOC system drawing_small-01

1

Lämmitysvaihe

 

Lämmitysvaiheessa laitoksen sisällä kierrätetään ilmaa joka kuumentimen avulla lämmitetään 300 asteeseen. Kun laitos on saavuttanut 300 asteen lämpötilan, aletaan ottamaan puhdistettavaa kaasua laitokseen.

2

Puhdistusvaihe

 

Puhdistettava kaasu kuumenee ensimmäisessä kammiossa, jonka jälkeen se menee katalysaattoreiden läpi. Katalysaattoreissa tapahtuu VOC-yhdisteiden hapetus. Hapetuksen yhteydessä muodostuu lämpöä.

3

Suunnanvaihto ja lämmön talteenotto

 

Tämän jälkeen puhdistettu kuuma kaasu menee toisen kammion läpi, jossa kaasussa oleva lämpö kerätään lämmönvaraajiin. Kun ensimmäisen kammion lämpötila on laskenut riittävästi, käännetään suunnanvaihtoventtiileillä ilmavirran suunta niin, että puhdistettava kylmä kaasu menee ensin toiseen kammioon, joka on kuuma edellisen suunnanvaihtojakson jäljiltä.

4

Lisälämmitys tarvittaessa

 

Jos laitoksen lämpötila ei pysy riittävän korkeana puhdistusprosessissa syntyvän lämmön avulla, voidaan lämpötilaa nostaa laitoksessa olevan kuumentimen avulla.

 

 

Koko prosessin ajan puhallin imee ilmavirtaa, joka kulkee sitten piipun läpi.

Ulostuleva ilma on puhdasta, ja sitä voidaan käyttää muihin lämmitystarkoituksiin, koska se on kuumaa. 

 

Tutustu laitteisiimme

Lisälämmitysenergia

VOC-laitoksen käynnistysvaiheessa ja silloin kun ei saavuteta autotermistä pistettä, tarvitaan lisälämmitysenergiaa.

Helppo huollettavuus

Alhaisen toimintalämpötilan ansiosta huollon tarve on vähäinen.

Ohjausyksikkö

Laitoksen toimitukseen sisältyy ohjausyksikkö, josta voidaan säätää kaikkia laitoksen käyttö-  ja hätätoimintoja. Ohjausyksikkö sisältää kaikki tarvittavat liitännät ja myös etäkäytön

Venttiilit ja toimilaiteet

Laitostoimitus sisältää kaikki tarvittavat toimilaitteet ja sähkökomponentit, joita tarvitaan käytön tai hätätilanteen aikana.