<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Teknik för att reducera VOC

Genanos VOC-system kan enkelt implementeras i din produktionsanläggning. Du kopplar helt enkelt processens avgasrör och rökgång till oxidationssystemet samt elektricitet och tryckluft. I stället för traditionell termisk oxidation bygger vårt system på en ekologisk och effektiv katalytisk oxidationsreaktion. Utluften är fri från VOC:er och kan blåsas ut direkt till utomhusluften.

 

 

Genano VOC technology

 

Bygger på en ekologisk och effektiv katalytisk oxidationsreaktion

Oxidationssystemet innehåller två eller tre kamrar som arbetar i ett regenerativt läge.

 

 

3D VOC system drawing_small-01

 

 

1

Första oxidationsprocess – lufttemperatur minst 300/350°C

 

Med trebäddstekniken passerar den kontaminerade luften genom den första kammaren, upphettad från föregående åtgärd. Lufttemperaturen höjs till minst 300/350°C, vilket möjliggör oxidation av VOC i katalysatorn.

 

2

Den tredje bädden med katalysator- och värmeväxlarmassa – sval luft och upphettad massa

 

Med trebäddstekniken passerar den kontaminerade luften genom de första två kamrarna, upphettad från föregående åtgärd. Efter den första oxidationsprocessen delas den heta luftströmmen i två och passerar genom två olika kamrar med katalysatorer och värmeväxlare, där den svalnar och hettar upp massan. 

3

Värmesystemet – säkerställer rätt temperatur

 

Om VOC-koncentrationen i inluften inte räcker för att hålla temperaturen över 300/350°C hettar värmesystemet i reaktorn upp luftströmmen ytterligare under den tid som krävs.

 

 

Under hela processen sugs luftströmmen in av huvudfläkten och går genom rökgången.

Utluften är helt behandlad och kan användas för annan uppvärmning tack vare dess temperatur.

 

Läs mer om våra enheter

Ytterligare värmeenergi

Under starten av VOC-oxidationssystemet och även i vissa situationer där vi inte når den autotermiska punkten (ATP) krävs ytterligare värmeenergi.

Enkelt underhåll

Värmesystemet drivs med elektricitet eftersom det blir enkelt att underhålla och kräver relativt lite utrymme, men kan även väljas med gasuppvärmning. Visa allt.1

Styrenhet

Systemet innehåller en styrenhet som kan användas för att styra alla nödvändiga funktioner och nödsituationsfunktioner i det katalytiska VOC-oxidationssystemet. Styrenheten har alla in- och utgångar som krävs för fjärrstyrning.

Ventiler och instrumentering

Systemet innehåller all instrumentering och elektrisk utrustning som behövs vid normal drift samt i nödsituationer.