<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kundanpassade lösningar och tjänster

Genanos VOC-installationer skräddarsys alltid utifrån dina behov. Vårt expertteam rekommenderar installation av ett regenerativt eller rekuperativt katalytiskt oxidationssystem beroende på VOC-koncentrationen.

 

Ytterligare tjänster

Våra specialister hjälper dig att hitta den lösning som passar dig bäst genom att installera ett nytt system eller uppgradera ett befintligt, så att du kan dra nytta av alla fördelar med Genanos VOC-lösning år efter år.

Läs mer om våra enheter

Uppgradering

Vi tillhandahåller uppgraderingspaket för att lägga till en smart katalytisk VOC-lösning från Genano till ditt termiska oxidationssystem för att få lägre driftskostnader.

Underhåll

Vi kan erbjuda ett underhållsavtal som är skräddarsytt för dina behov.

Fjärrövervakning och -drift

Vi kan ge teknisk support med hjälp av fjärrövervakning för VOC-oxidationssystemet.