<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Redukcja LZO w przemyśle

Inteligentna i skuteczna redukcja LZO dzięki utlenianiu katalitycznemu

Usuwanie LZO przy niższym zużyciu energii w porównaniu z utlenianiem termicznym. Kompaktowy sposób na zmniejszenie śladu węglowego i oszczędność kosztów energii.

Redukcja LZO w przemyśle

Inteligentna i skuteczna redukcja LZO dzięki utlenianiu katalitycznemu

Usuwanie LZO przy niższym zużyciu energii w porównaniu z utlenianiem termicznym. Kompaktowy sposób na zmniejszenie śladu węglowego i oszczędność kosztów energii.

Redukcja emisji dzięki kompaktowemu rozwiązaniu

Lotne związki organiczne (LZO) to chemikalia, które stanowią jeden z podstawowych składników zanieczyszczenia powietrza w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza w procesach, które wykorzystują duże ilości rozpuszczalników bądź wytwarzają tlenek węgla lub uciążliwe zapachy. Emisje LZO mają znaczny udział w gazach cieplarnianych i dlatego podlegają dyrektywom krajowym i europejskim.

 

Seria Genano VOC to najnowocześniejsze kompaktowe systemy katalityczne redukcji LZO oraz uciążliwych zapachów do efektywnej energetycznie kontroli LZO w gazach odlotowych. Spełniają one wymagania dyrektywy UE w sprawie LZO.

Genano VOC technology

Utleniacz katalityczny a utleniacz termiczny

1

Brak szkodliwych produktów ubocznych, takich jak tlenki azotu. W procesie utleniania katalitycznego powstaje tylko para (H2O) i dwutlenek węgla (CO2).

 

2

W powietrzu wywiewanym z utleniacza poziom LZO nie przekracza wartości granicznych obowiązujących w UE. Powietrze wywiewane jest wolne od LZO i może być odprowadzane bezpośrednio do powietrza zewnętrznego.

 

3

System oszczędza energię, ponieważ temperatura robocza jest prawie o 500°C niższa w porównaniu z utlenianiem termicznym.

 

4

Niższa temperatura pracy powoduje znacznie mniejsze naprężenia termiczne konstrukcji utleniacza, co bezpośrednio wydłuża żywotność urządzenia i obniża koszty utrzymania.

 

Pobierz bezpłatny przewodnik dotyczący redukcji emisji LZO.

Co wyróżnia technologię redukcji LZO firmy Genano?

Zaawansowana technologia dostosowana do najlepszej wydajności

W tym filmie, dyrektor operacyjny Genano Solutions Ville Silvonen wyjaśnia, jakie korzyści zapewnia utlenianie katalityczne.

 

Film zawiera proste wyliczenia, w jaki sposób utleniacz katalityczny Genano może zmniejszyć ilość dwutlenku węgla o setki ton w przypadku zaledwie jednej instalacji LZO. 

Zalety utleniacza katalitycznego Genano

Wyższa żywotność instalacji dzięki niższej temperaturze pracy

Wysoka efektywność oczyszczania

Kompaktowy rozmiar, łatwy do przemieszczenia

Automatyczne dostosowanie do określonego przepływu powietrza i stężenia

Niskie koszty utrzymania

Niski poziom śladu węglowego

Użytkowanie i instalacja?

Utleniacze katalityczne Genano są w pełni automatyczne, dostosowują się do różnych natężeń przepływu i różnych stężeń LZO.

 

Utleniacz LZO został zaprojektowany tak, aby umożliwić instalację na zewnątrz lub wewnątrz zakładu produkcyjnego, jeśli jest to preferowane.


Wymagany obszar instalacji jest niewielki i nie koliduje z innymi istniejącymi instalacjami.

Dowiedz się więcej o produkcie

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, jesteśmy do dyspozycji. Odpowiemy na wszelkie pytania:

Indywidualne rozwiązania i usługi

Instalacje Genano VOC są zawsze projektowane na zamówienie zgodnie z potrzebami użytkownika. Nasz zespół ekspertów zaleci instalację regeneracyjnego lub rekuperacyjnego utleniacza katalitycznego w zależności od stężenia LZO.

Usługi dodatkowe

Nasi specjaliści pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie, instalując nowy system lub modernizując istniejący, dzięki czemu rozwiązanie Genano VOC będzie rok po roku zapewniać pełne korzyści.

Modernizacja

Zapewniamy pakiety modernizacyjne, aby dodać do istniejącego utleniacza termicznego inteligentne rozwiązanie katalityczne Genano VOC, obniżające koszty operacyjne.

Utrzymanie

Chętnie zaoferujemy indywidualną umowę serwisową dopasowaną do potrzeb.

Zdalne monitorowanie i obsługa

Możemy zapewnić wsparcie techniczne poprzez zdalny monitoring utleniacza LZO.

Krótki czas rozruchu

Nawet w jeden tydzień.

Technologia katalitycznej redukcji lotnych związków organicznych

System Genano VOC można łatwo wdrożyć w zakładzie produkcyjnym.
Wystarczy do utleniacza podłączyć rurę gazów wylotowych z procesu, oraz komin wraz z elektrycznością i sprężonym powietrzem.
Zamiast tradycyjnego utleniania termicznego, nasz system opiera się na ekologicznej i wydajnej reakcji utleniania katalitycznego.
Powietrze wywiewane jest wolne od LZO i może być odprowadzane bezpośrednio do powietrza zewnętrznego.

Genano VOC technology

 

Urządzenie wykorzystuje ekologiczną i wydajną reakcję utleniania katalitycznego

Utleniacz zawiera dwie lub trzy komory pracujące w trybie regeneracyjnym.

1

 

Pierwszy proces utleniania – temperatura powietrza minimum 300/350°C

 

W technologii trójzłożowej zanieczyszczone powietrze przechodzi przez pierwszą komorę, nagrzaną w wyniku poprzedniej operacji. Temperatura powietrza jest podniesiona do minimum 300/350°C, co pozwala na utlenianie LZO w katalizatorze.  

 

 

2

 

Trzecie złoże katalizatora i masa wymiennika ciepła – chłodne powietrze i rozgrzana masa

 

W technologii trójzłożowej zanieczyszczone powietrze przechodzi przez dwie pierwsze komory, rozgrzane od poprzedniej operacji. Po pierwszym procesie utleniania strumień gorącego powietrza dzieli się na dwie części i przechodzi przez dwie różne komory z katalizatorami i wymiennikami ciepła, schładzając się i podgrzewając masę. 

 

3

 

System grzewczy – zapewnia odpowiednią temperaturę 

 

Jeżeli stężenie LZO w napływającym powietrzu nie wystarcza do utrzymania temperatury powyżej 300/350°C, to system grzewczy umieszczony wewnątrz reaktora będzie dalej podgrzewał strumień powietrza przez wymagany czas. 

 

Podczas całego procesu strumień powietrza jest zasysany przez wentylator główny i przechodzi przez komin.

Powietrze wychodzące jest całkowicie uzdatnione i ze względu na swoją temperaturę może być wykorzystane do innych celów grzewczych. 

Dodatkowa energia grzewcza

Podczas rozruchu utleniacza LZO, a także w niektórych sytuacjach, gdy nie osiągamy ATP – automatycznego punktu termicznego, wymagana jest dodatkowa energia grzewcza.

Łatwość konserwacji

System grzewczy jest zasilany energią elektryczną ze względu na łatwość utrzymania i tego, że wymaga stosunkowo niewielkich rozmiarów, ale może być również opcjonalnie wyposażony w ogrzewanie gazowe. 

Jednostka sterująca

System zawiera jednostkę sterującą, za pomocą której można sterować wszystkimi niezbędnymi i awaryjnymi funkcjami katalitycznego utleniacza LZO. Jednostka sterująca jest wyposażona we wszystkie niezbędne wejścia i wyjścia potrzebne do zdalnego sterowania.

Zawory i oprzyrządowanie

System zawiera całe oprzyrządowanie i wyposażenie elektryczne potrzebne do normalnej eksploatacji, a także dla sytuacji awaryjnych.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych