<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Karriär

Bli en del av vårt team

Karriär

Bli en del av vårt team

VEM VI ÄR

 

Genano som arbetsplats

 

En mångsidig grupp människor med sina egna unika berättelser står bakom Genanos tjänster. Vi uppmuntrar våra anställda att följa sin passion, ta ansvar och växa i sin roll. Bekanta dig med några av våra anställda och deras berättelser. Du kanske inser att alla karriärvägar är olika och givande. Hur kan din karriärväg på Genano se ut?

 

 

 

 

Kultur och värderingar


Vårt uppdrag, som inspirerats av den nordiska renheten, är att skydda människor, processer och miljön genom att skapa ren luft.
Här ser du vad vi på Genano står för:
Förtroende som skapas utifrån en förståelse av vår kunds verksamhet.
Expertis innebär kunskap om orenheter i luften och sätt att ta bort dem.
Enkelhet för våra kunder utgår från ett heltäckande servicekoncept.

MÖJLIGHETER

 

Vad vi gör

 
 

Vi arbetar inom en rad olika affärsområden och säkerställer att tillverkningsprocesser skyddas i laboratorier, kliniker, renrum för tillverkning, logistikhallar och i andra tillverkningsanläggningar. Vi tillhandahåller ren luft som en tjänst till hundratals kommuner i Europa och säkerställer att inomhusluften har god kvalitet och är säker att andas i offentliga byggnader, till exempel skolor, förskolor, stadshus och idrottslokaler. Vi inledde vår resa från medicinska isoleringsrum och renrum på sjukhus och idag är vi här: skyddar människor genom att skapa ren luft där det behövs.

 

 

 

Unika karriärvägar

 

 

Vi kan utan tvivel säga att våra karriärvägar är lika unika som du. Hur? På vårt växande internationella företag kan din roll bli så stor du vill. Vi ger dig möjligheten att växa som människa och som medarbetare. Du får ansvar, vilket leder till personlig utveckling när du står inför nya uppgifter som kräver att du lär dig nya färdigheter. På Genano skapar du din egen karriärväg.

ARBETSMILJÖ

 

 

 

Samhörighet

 

 Som anställd på Genano är du en del av en arbetsplats som är både inspirerande och innovativ. Vi bryr oss om våra anställdas välbefinnande och sätter värde på ett obyråkratiskt arbetssätt. Vi strävar aktivt mot gemensamma mål och skapar en nära arbetsgemenskap. Vi hjälper våra kollegor och säger god morgon till varandra. Vi definieras inte av våra titlar – vi är jämställda. På Genano kan alla vara sig själva.

 

 

 

Inkludering och mångfald 

 

Kreativitet och utveckling uppstår när de anställdas olika bakgrunder värdesätts och främjas. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö där våra anställda känner sig välkomna. Din förmåga värdesätts hos oss. Alla är olika, och det är så vi vill ha det! Nya idéer uppstår utifrån mångfald och vi vill höra allas tankar. När du arbetar på Genano har du en verklig möjlighet att påverka din tjänst och ändra vårt arbetssätt. Allas kompetens, kunnande och bakgrund är unik – och det är en tillgång. Mångfald vägleder oss och låter dig följa en karriärväg som är unik. Precis som vi.