<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avancerade lösningar som är enkla att installera för luftrening av partiklar i nanoskala

 

 

 

Den patenterade Genano®

-kallplasmatekniken eliminerar på ett effektivt sätt bakterier och virus.

 

 

HEPA-filter används ofta för att filtrera tilluftsflödet i ett renrum. Det kan emellertid bara samla upp partiklar med 0,3 μm diameter och större, vilket ger ett behov av ytterligare luftreningstekniker, till exempel luftrenare, i rummet. Majoriteten av nanopartiklarna i renrum är processrelaterade och måste effektivt tas bort vid källan. De flesta partiklar i renrum kan vara relaterade till mänsklig aktivitet, men ultrafina partiklar genereras också av elektrostatisk urladdning, kemiska reaktioner som oxidation, och kärnbildning i gasfas. De här smittämnena kan inte tas bort med fasta HEPA-filtreringssystem anslutna till ventilationssystemet.

Våra luftrenare innehåller inga filter som lätt sätts igen och måste bytas ut med jämna mellanrum, så deras prestanda är konstant hög och de är enkla att använda – och avsaknaden av utbytbara delar ger låga driftskostnader. Systemet råkar inte ut för ökat tryckfall på grund av ackumulerad partikelmassa, och tillhandahåller inte heller substrat där mikrober kan växa.

Att bygga renrum med Genano är mycket kostnadseffektivt och går snabbt jämfört med traditionella HEPA-system. Det krävs endast några rör för att koppla Genano-luftrenaren till centralventilationen. All tilluft kommer in i rummet via enheten, samtidigt som luftflödet regleras för att skapa en positiv tryckskillnad i förhållande till omgivningen. En andra enhet används för att konstant cirkulera och rena luften från eventuella process- och människorelaterade smittämnen.  

 

 

Läs mer om våra enheter

Teknik

Ökar luftväxlingen och förstärker ventilationen i rummet

 

 

Genanos teknik tar bort luftburna orenheter i alla storlekar – ned till nanometerstorlek, och tar även bort gaser och lukter med en effektiv kollektor med aktivt kol.

 • 1

  Oren inomhusluft sugs in i uppsamlingskammaren.

 • 2

  Partiklar av alla storlekar laddas negativt genom en kraftig jondusch. De negativt laddade partiklarna fastnar på den positivt laddade uppsamlingsytan.

 • 3

  Slutligen leds luften till kolfiltret som effektivt tar bort VOC gaser och dålig lukt.

 • 4

  Den utkommande luften är helt fri från partiklar av alla storlekar, mikrober, skadliga gaser samt kemikalier.

 • 5

  Enheterna har en automatisk tvättfunktion som minskar behovet av underhåll samt gör att rengöringseffekten är hög hela tiden luftrenaren är i bruk.