<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genanon Healthcare-konsepti

Modulaariset ratkaisut tilakohtaisiin tarpeisiin

 

Tehokas ilmanpuhdistus ehkäisee leikkausalueen infektiolta.


Cleanroom concept_2

 

Sähköinen kanavasuodatin puhdistaa kaikenkokoiset epäpuhtaudet tuloilmasta. Genanon erillinen

ilmanpuhdistin kerää hiukkaset huoneilmasta ja varmistaa, että kaikki epäpuhtaudet poistetaan.

 


Positiivisella paine-erolla estetään saastuneen ilman pääsy tilaan.

 

 

Cleanroom concept_4

 

Keskusilmanvaihdosta tuleva ilma johdetaan tilaan Genano-ilmanpuhdistimen kautta. Laite pystyy kontrolloimaan 5–10 Pa:n positiivista paine-eroa viereisiin tiloihin nähden. Parhaat tulokset saadaan, kun tuloilman tilavuus on vähintään 20 prosenttia suurempi kuin poistoilman tilavuus ja kun ilmavuotoa kontrolloidaan.

 

 

 

Negatiivisella paine-erolla varmistetaan, ettei kontaminointunut ilma leviä ulos huoneesta.

 

Cleanroom concept_3

 

Negatiivinen paineyksikkö mahdollistaa laitteen liittämisen olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmään. Tilaan luodaan negatiivinen paine samalla, kun ilmassa kulkeutuvat epäpuhtaudet poistetaan ilmasta.

 

Cleanroom concept_1

 

 

Genanon erillinen ilmanpuhdistin kerää hiukkaset huoneilmasta ja varmistaa, että kaikki epäpuhtaudet poistetaan.

 

Lue lisää laitteistamme