<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genanos koncept för sjukvård

Modulära lösningar passar alla rumsspecifika behov

 

Förhindra postoperativa sårinfektioner, med hjälp av total luftrening


Cleanroom concept_2

 

Ett elektriskt kanalfilter tar bort orenheter i alla storlekar från tilluften. 

Genanos fristående luftreningsenhet eliminerar smittämnen i rummet genom att samla upp partiklar från rumsluften.

 


Övertrycksinstallation, för att förhindra att kontaminerad luft kommer in i rummet

 

Cleanroom concept_4

 

Centralventilationens tilluft leds in i rummet via Genano-luftrenaren

Enheten kan reglera övertrycksskillnaden, som bör vara 5–10 Pa i förhållande till närliggande utrymmen. För att uppnå maximalt resultat bör mängden tilluft vara minst 20 % mer än frånluften och luftläckaget bör vara under kontroll.

 

 

Undertrycksinstallation, för att förhindra att kontaminerad luft sprids

ut ur rummet

 

Cleanroom concept_3

 

Med ett undertryckspaket kan den fristående luftreningsenheten kopplas till det befintliga ventilationssystemet.

för att skapa ett undertryck i rummet, samtidigt som luftburna smittämnen tas bort från luften.

 

Cleanroom concept_1

 

 

Genanos fristående luftreningsenhet eliminerar smittämnen i rummet genom att samla upp partiklar från rumsluften

 

 

Läs mer om våra enheter