<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fastigheter

Renad komfortluft för fastigheter.

Central lösning för renad luft till hela fastigheten

 

Bygg som en del av byggnadssystemet – eller lägg till i en gammal byggnad.

Vårt system är en förebyggande åtgärd för att säkerställa ren tilluft till hela byggnaden. Genano Realestate har hög effektivitet när det gäller partikelfiltrering och förhindrar att luftföroreningar och andra orenheter kommer in via byggnadens luftcirkulation.

Tar bort partiklar ned till ultrafin storlek

Högspänningsteknik för filtrering ger extremt ren luft, vilket minskar riskerna som förorenad luft medför och ökar hälsan och välbefinnandet hos boende eller personal i byggnaderna. 

 

Genano Realestate-lösningar innehåller inga filter som lätt sätts igen och måste bytas ut med jämna mellanrum. Det innebär att reningsprestandan alltid är hög. 

 

Inga utbytbara filter ger också låga driftskostnader. Systemet råkar inte ut för ökat tryckfall på grund av ackumulerad partikelmassa i filtren. Det minskar behovet av fläktenergi, vilket i sin tur minskar elkostnaden.


Fiberfilter används ofta för att filtrera tilluftsflödet i en byggnad. De kan emellertid inte förhindra att skadliga ultrafina partiklar kommer in i byggnaden. Igensatta filter ökar dessutom tryckskillnader, vilket ger kraftigt ökade kostnader för elförbrukning och filterbyten.

Kompakt lösning

Vår lösning kompletterar byggnadens befintliga ventilationssystem. Systemet består av en central luftreningsmodul, tillsammans med kanal- och rörfilter och fristående luftrenare för partiklar i nanoskala, som kompletteras med ett sensorbaserat fjärrövervakningssystem.

 

Enbart ren luft passerar genom Genano Realestate-systemet, vilket ger stora fördelar för användare och byggnadsägare.