<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Koncept för fastigheter

Vårt koncept för fastigheter

i Info Electronic duct filter removes particles and odour entering the room. i Info Centralised Genano Air Purification System to prevent harmful particles from entering the real estate. i Info Genano stand-alone air purification units provide ultra-clean air by removing nanosize particles and odours from indoor air, also killing all airborne microbes.

Centrala Genano-luftreningssystem är kundanpassade lösningar, utifrån byggnadens volym och kraven på reningseffektivitet. Om du vill veta mer kan du kontakta realestate@genano.com