<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Renrumsteknik

 Säkerställ produktions- och forskningskvalitet

Majoriteten av nanopartiklarna i renrum är processrelaterade och måste effektivt tas bort vid källan. De flesta partiklar i renrum kan vara relaterade till mänsklig aktivitet, men partiklar i nanostorlek genereras också av elektrostatisk urladdning, kemiska reaktioner som oxidation, och kärnbildning i gasfas. De här smittämnena kan inte tas bort med fasta HEPA-filtreringssystem anslutna till ventilationssystemet. Filter som ofta används kan bara samla upp partiklar på 0,3 μm i diameter och större, vilket ger ett behov av ytterligare luftreningstekniker, till exempel luftrenare, i rummet.

  

Genanos teknik tar bort luftburna orenheter i alla storlekar – ned till nanometerstorlek, och tar även bort gaser och lukter med en effektiv kollektor med aktivt kol. Våra luftrenare innehåller inga filter som lätt sätts igen och måste bytas ut med jämna mellanrum, så deras prestanda är konstant hög och de är enkla att använda – och avsaknaden av utbytbara delar ger låga driftskostnader. Systemet råkar inte ut för ökat tryckfall på grund av ackumulerad partikelmassa, och tillhandahåller inte heller substrat där mikrober kan växa.


Att bygga renrum med Genano är mycket kostnadseffektivt och går snabbt jämfört med traditionella system.

Det krävs endast några rör för att koppla Genano-luftrenaren till centralventilationen. All tilluft kommer in i rummet via enheten, samtidigt som luftflödet regleras för att skapa en positiv tryckskillnad i förhållande till omgivningen. En andra enhet används för att konstant cirkulera och rena luften från eventuella process- och människorelaterade smittämnen.

 

 

Läs mer om våra enheter

Teknik

Genanos teknik bygger på ett kraftfullt elektroniskt kallplasmasystem

 • 1

  Oren inomhusluft sugs in i uppsamlingskammaren.

 • 2

  Partiklar av alla storlekar laddas negativt genom en kraftig jondusch. De negativt laddade partiklarna fastnar på den positivt laddade uppsamlingsytan.

 • 3

  Slutligen leds luften till kolfiltret som effektivt tar bort VOC gaser och dålig lukt.

 • 4

  Den utkommande luften är helt fri från partiklar av alla storlekar, mikrober, skadliga gaser samt kemikalier.

 • 5

  Enheterna har en automatisk tvättfunktion som minskar behovet av underhåll samt gör att rengöringseffekten är hög hela tiden luftrenaren är i bruk.