<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VOC

Smart och effektiv VOC-minskning med katalytisk oxidation

VOC

Smart och effektiv VOC-minskning med katalytisk oxidation

Kompakt lösning för utsläppsminskning

 

Flyktiga organiska föreningar (VOC:er) är kemikalier som utgör ett av de primära elementen i luftföroreningar i en rad olika branscher – särskilt i processer som använder stora mängder lösningsmedel eller producerar koloxid, eller lukter. VOC-utsläpp är betydande växthusgaser, och regleras därför av nationella och europeiska direktiv.

 

Genanos VOC-serie består av toppmoderna och kompakta katalytiska VOC- och luktminskningssystem för energieffektiv kontroll av VOC-avgaser. Den uppfyller kraven i EU:s VOC-direktiv.

 

Resultatet är ren luft med låga energikostnader

 

Genano använder katalytisk oxidation för att oxidera VOC:erna. Därför är drifttemperaturen omkring 300 °C – nästan 500 °C lägre än vid termisk oxidation! På grund av den höga drifttemperaturen vid termisk oxidation bildas NOx, som är en giftig växthusgas. På grund av den här gasens giftighet kommer den att begränsas kraftigt av lokala myndigheter. 

 

Efter en katalytisk oxidation återfinns enbart ånga (H2O) och koldioxid (CO2). Utluften är fri från VOC:er och kan blåsas ut direkt till utomhusluften. Den lägre drifttemperaturen ger också betydligt mindre termisk stress för oxidationssystemets konstruktion, vilket direkt ökar oxidationssystemets livslängd och minskar underhållskostnaderna. 

 

Utluften är fri från VOC:er

 

Genanos katalytiska oxidationssystem är helt automatiska, och anpassar sig efter olika flödeshastigheter och olika VOC-koncentrationer.  VOC-oxidationssystemet har utformats för installation utomhus eller inne i produktionsanläggningen om du föredrar det. Installationsytan som krävs är minimal och påverkar inte andra befintliga installationer. 

 

sv-voc-pieni
Ladda ned en kostnadsfri vägledning, så minskar du VOC-utsläppen.
VOC-ota-yhteytta
Hör av dig om dina behov av luftrening

Koncept

Vårt koncept för effektiv VOC-minskning

Fördelar

Fördelar du kan ta del av med vår teknik

Teknik

Läs om hur vår teknik fungerar

Frågor? Kontakta oss:

Följ oss i sociala medier