<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Äärimmäisen puhdasta ilmaa Mobidiagin molekyylidiagnostiikan laboratorioon

 

  • Mobidiag kehittää ja valmistaa molekyylidiagnostisia menetelmiä ja testejä ihmispatogeenien tunnistamiseen.
  • Yritys kehittää molekyylidiagnostiikkaa antibioottiresistenssiä ja hoitoon liittyviä infektioita vastaan. Se toimittaa luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja ruoansulatuskanavan tulehdusten diagnostiikkaan. Niiden avulla voidaan havaita useimmat kliinisesti merkittävät bakteerit, loiset, virukset ja antibioottiresistenssit.
  • Perustettu vuonna 2000
  • Monikansallinen yhtiö, jonka pääkonttori on Suomessa. Toimipisteet myös Ranskassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.
  • Maailmanlaajuinen jakeluverkosto.

Haaste

Ihmispatogeenien tunnistamiseen tarkoitetuissa tuotteissa käytetään PCR-tekniikkaa, jolla tietyistä DNA-jaksoista monistetaan tuhansia tai jopa miljoonia kopioita. Tällöin ilman puhtaus laboratoriossa on äärimmäisen tärkeää.

 

”Ilman puhdistuksessa ei ole haasteena vain perinteinen hiukkasten poisto. Meille on ratkaisevan tärkeää puhdistaa kopiot, joita tuotamme laboratoriossa”, kertoo Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen. 

 

Jos kopioidut DNA-jaksot kontaminoivat näytteitä tai tuotteita, diagnostisissa testeissä voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. PCR-tekniikan monistustuotteet eli amplikonit ovat erittäin haasteellisia ilmanpuhdistuksen kannalta pienen kokonsa vuoksi. Niiden koko on 100–500 emäsparia eli 30–200 nanometriä. Perinteisten HEPA-suodattimien kapasiteetti ei riitä näiden amplikonien puhdistamiseen.

 

Tavoitteena on puhdistaa ilma sekä tutkimuksen ja kehittämisen että tuotannon laboratorioissa, joissa kontaminaatio minimoidaan. Puhdistuksessa on tärkeintä poistaa PCR-amplikonit, bakteerit ja virukset.

Ratkaisu

Genanon ilmanpuhdistimet asennettiin työtiloihin, joilla on suurin vaikutus tuotteiden puhtauteen tai joissa on ilmassa olevien hiukkasten aiheuttama ristikontaminaation riski laboratoriohuoneiden välillä.

 

Laboratoriotiloihin asennettiin positiivisella paineyksiköllä varustetut ilmanpuhdistusratkaisut halutun puhtaustason mukaan. Osassa huoneista tuloilma kulkee Genanon ilmanpuhdistuslaitteiden läpi.

 

Tuloilman puhdistuksen lisäksi Genanon liikuteltavia laitteita käytetään ilman kierrätykseen ja puhdistukseen kriittisillä alueilla.

Ilmanvaihtoa säätämällä saavutettiin optimaalinen paine-ero laboratoriohuoneiden välillä. Tämä estää ilmassa olevien hiukkasten ja epäpuhtauksien siirtymisen puhtaille alueille.

Tulokset

Laboratoriossa suoritetaan säännöllisesti ilmassa olevien hiukkasten mittaukset ISO 14464-1 -standardin mukaisesti.

  • Laboratoriossa on nyt puhdastilat, joiden hiukkasmäärä vastaa ISO 6 -luokan vaatimuksia.
  • Ilma näissä laboratorioissa on lähes 100 prosenttia puhtaampaa kuin keskusalueella (0,3 µm:n hiukkasnäytteet 10 paikasta).

 

Genanon ilmanpuhdistusratkaisu varmistaa jatkuvasti korkean laadun ja poistaa viallisten tuotteiden riskin, mikä on erittäin tärkeää tällaisessa liiketoiminnassa. Luotettavuus on tärkeintä molekyylidiagnostiikan ratkaisuissa, ja ilmassa olevia mikrobeja poistavat Genano-laitteet ovat toimiva ratkaisu.

 

Asiakkaat odottavat molekyylidiagnostisilta menetelmiltä ja testeiltä sataprosenttista luotettavuutta ja turvallisuutta. Puutteet ja epäonnistumiset vahingoittavat yrityksen mainetta markkinoilla.

”Toimintamme tarkastetaan säännöllisesti ISO 9001- ja ISO 13485 -standardien mukaisesti. Laadunhallintajärjestelmämme varmistavat, että noudatamme tiukimpia periaatteita ja menettelytapoja, jotta voimme kehittää ja toimittaa asiakkaillemme turvallisia ja laadukkaita tuotteita. Genano-järjestelmä on täydellinen ratkaisu tarpeisiimme, koska se ei vain puhdista amplikoneja vaan myös tuhoaa ne”, Tenkanen sanoo.

 

HubSpot Video

 

Lataa ilmaiseksi Genanon ilmanpuhdistusratkaisuja koskevia tutkimuksia ja testituloksia