<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Hämeenkyrön Kirkonkylän koulu on edelläkävijä opettajien, oppilaiden ja henkilöstön suojelemisessa terveellisen sisäilman avulla

Kirkonkylän koulu Hämeenkyrössä Länsi-Suomessa
Alakoulu (luokat 1–6) ja esikoulu.
310 oppilasta ja 19 opettajaa.

Haaste

Koulu rakennettiin 1960-luvun lopulla, ja se edustaa aikansa arkkitehtuuria. Rakennuksessa on tasakatto, matala sokkeli eikä sadevesirännejä. Rakennuksessa todettiin sisäilmaongelmia. Ongelmat johtuivat riittämättömästä keskusilmanvaihdosta ja vanhoista rakennusmateriaaleista.

Viime vuosina koulussa oli tehty korjaustöitä ja koulun osia oli suljettu. Tehostettu ilmanvaihto vapautti kuitenkin hiukkasia rakenteista. Tämä heikensi sisäilman laatua ja aiheutti iho- ja silmäoireita monille koulun oppilaille ja opettajille.

Ratkaisu

Tietoa oireiden määrästä ja laadusta kerättiin ja analysoitiin vuosittaisilla oirekyselyillä. Genanon asiantuntija teki tilanteen alkuarvion, tarkasti koulun tilat ja määritti ongelman mahdollisen syyn. Seuraavaksi arvioitiin huoneita ja muita tiloja vastaava ilmanpuhdistimien määrä. Jokaiseen luokkahuoneeseen ja opettajainhuoneeseen asennettiin Genanon nanoluokan ilmanpuhdistin suojaamaan ihmisiä. Koulun tiloihin sijoitettiin yhteensä 30 ilmanpuhdistinta.

”Uskon ja tiedänkin nyt kokemuksesta, että Genanon ilmanpuhdistimilla voi parantaa ilmanlaatua sairaissa rakennuksissa.” Kirkonkylän koulun rehtori Timo Mäkelä

Tulos

Ilmanpuhdistimet ovat olleet nyt käytössä 2–3 vuotta, ja ne ovat osoittautuneet toimivaksi ja tehokkaaksi tavaksi parantaa sisäilman laatua merkittävästi. Tätä havaintoa tukevat myös oppilaille ja henkilöstölle tehtävät vuosittaiset oirekyselyt, joiden mukaan aiemmin ongelmia aiheuttaneiden oireiden määrä on vähentynyt huomattavasti. On tärkeää panna merkille, että Genanon asiantuntijat sijoittivat ilmanpuhdistimet asianmukaisesti ja näin voitiin välttää mahdolliset meluhaitat, joista asiakas oli etukäteen huolissaan.

”Suuri määrä suomalaisia altistuu yhä päivittäin ilmanlaatuongelmille sairaissa rakennuksissa, kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Jos ongelmiin ei puututa varhain ja tehokkaasti, monet ihmiset sairastuvat turhaan. Tämä on suuri tragedia inhimilliseltä ja taloudelliselta kannalta. Uskon ja tiedänkin nyt kokemuksesta, että Genanon ilmanpuhdistimilla voi parantaa ilmanlaatua sairaissa rakennuksissa.” Kirkonkylän koulun rehtori Timo Mäkelä

Oletko hankkimassa ilmanpuhdistinta? Ilmanpuhdistimen hankkijan opas kertoo, mitä valinnassa kannattaa ottaa huomioon.