<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Ilmanpuhdistus paransi nopeasti sisäilmaa Solgårdenin hoitokodissa ja lisäsi turvallisuutta koronaviruspandemian aikana

 


Gagnefin kunnassa Ruotsissa on tehty pitkän aikavälin suunnitelmia siitä, miltä tulevaisuuden vanhustenhoito tulee näyttämään. Keskeinen osa suunnitelmia ovat uudis- ja korjausrakentaminen korkeilla asuin- ja työympäristön laatuvaatimuksilla. Tällä hetkellä Gagnefissa on useita rakennuksia, joita ei ole mukautettu vanhustenhoidon tarpeisiin. Esimerkkinä tästä on Solgården, joka on 24 huoneiston erityisasunto dementiaa sairastaville. Solgården on uudelleenrakennettu muutamia vuosia sitten ja sitä on sittemmin myös remontoitu. Kun henkilökunta alkoi oireilemaan, epäilyt kohdistuivat lopulta vuonna 2016 toteutettuun remonttiin.

 

Catharina Lindgren on Solgårdenin työsuojeluvaltuutettu. Hän palaa ajatuksissaan ensimmäiseen vuoteen remontin jälkeen, joka oli vaikeaa aikaa monille työntekijöille.

”Meillä oli paljon sairauslomia, monilla oli väsymystä ja ongelmia astmaattisista oireista kutinaan ja päänsärkyihin. Ihmiset voivat todella huonosti ja tilanne meni koko ajan huonommaksi ja huonommaksi. Aluksi emme ymmärtäneet, että ongelmat voisivat johtua remontista. Päinvastoin ajattelimme sisäilman olevan erittäin hyvä. Loppujen lopuksi ymmärsimme, ettei näin ollut”, Catharina sanoo.

 

Keväällä 2019 ongelmat kärjistyivät ja Catharina teki kovasti töitä saadakseen kunnan kuulemaan heitä. Lopulta jätettiin niin sanottu 6/6A-ilmoitus toimenpidepyynnön kanssa. Sen jälkeen tapahtui paljon lyhyessä ajassa.

 

gagnef genano ren luft som tjänst

Reagoiva ja vahvasti sitoutunut isännöitsijä

Mikael Larsson on teknisen osaston isännöitsijä Gagnefin kunnassa. Hän aloitti tehtävässään vasta remontoinnin jälkeen, mutta voi silti kertoa, että se tehtiin paremman elinympäristön luomiseksi dementiakotiin. Jossakin määrin näin olikin, mutta kukaan ei odottanut sisäilman huononemista.

”On tietysti hälyttävää, kun niin monet kärsivät ja tuntevat olonsa huonoksi. Toimimme nopeasti saadaksemme selville ongelman aiheuttajan. Palkkasimme konsulttiyrityksen, joka teki ilmanlaadun mittauksia ja otti materiaalinäytteitä. Tutkimus osoitti, että kiinteistössä oli ongelmia muun muassa ilmansaasteiden ja kosteuden kanssa. Solgårdenin haasteena oli, että kyseessä oli dementiakoti eikä evakuointimahdollisuutta näin ollen ollut. Siksi kehitimme toimintasuunnitelman turvallisen työ- ja asuinympäristön palauttamiseksi mahdollisimman pian”, Mikael kertoo.

 

Mikael Larsson fastighetsförvaltare Gagnefs kommun bild 2

Isännöitsijä Mikael Larsson, Gagnefin kunta

 

Catharina Lindgren on kiitollinen Mikaelin sitoutumisesta ja tuesta sekä läheisestä yhteistyöstä Solgårdenin yksikönjohtajana toimivan Sanna Bjernebyn kanssa.

”Mikaelin sitoutuminen merkitsi paljon ja hänestä tuli tärkeä liikkeellepaneva voima. Loppujen lopuksi oli monia, jotka sitoutuivat tähän ja ajoivat asiaa ongelman ratkaisemiseksi. Tiivis yhteistyö minun ja Sannan välillä oli myös erittäin tärkeää, jotta saimme lopulta hyvän ratkaisun”, Catharina sanoo.

 

Ilmanpuhdistus oli auttanut myös Avestan kunnan hoitokotia

Osana laadittua toimintasuunnitelmaa tehtiin vierailu Avestan kuntaan, jossa oli ollut myös ongelmia hoitokodissa. Sielläkään ei tehty evakuointia, vaan ratkaisu oli Genanon ilmanpuhdistimien asentaminen. Vierailu johti päätökseen asentaa ilmanpuhdistimet myös Solgårdeniin.

 

Keskeisissä rooleissa Genanolta toimivat sisäilma-asiantuntija Hans-Olof Backberg ja sairaanhoitaja Anna Adamsson. Hans-Olof ehdotti mille paikoille ja kuinka monta ilmanpuhdistinta tulisi asentaa. Anna taas teki oireiden selvitykset, jotka ovat osa Genanon sisäilmapalveluita. Oirekyselyt tehtiin sekä ennen ilmanpuhdistimien asentamista että muutaman kerran ensimmäisen vuoden aikana.

”Kun henkilökunnalla on paljon huolia ja terveysongelmia, on oireiden selvittämisellä erittäin tärkeä rooli. Henkilökunta kokee tulevansa nähdyksi ja että heidän huolensa otetaan vakavasti. Työnantaja saa myös hyvän kuvan siitä, miten henkilökunta kokee sisäilman parantuneen, joka helpottaa lisätoimenpiteiden tarpeen arviointia”, Anna selittää.

 

Anna Adamsson_25.2.2021

Sairaanhoitaja Anna Adamsson, Genano AB

Työ- ja asuinympäristön nopea parantaminen

Kuukausi sen jälkeen, kun Catharina oli toimittanut asiaa koskevan ilmoituksen, Solgårdenissa oli käytössä useita ilmanpuhdistimia. Jokaiseen huoneeseen asennettiin pienempiä ilmanpuhdistimia, kun taas suurempia malleja sijoitettiin muun muassa käytäviin, kokoushuoneisiin ja kahvihuoneisiin. Se, kuinka nopeasti sisäilma parani, yllätti Sanna Bjernebyn.

 

”Vaikutus oli uskomattoman nopea. Kun menimme kellarihuoneeseen, jossa yksi ensimmäisistä ilmanpuhdistimista otettiin käyttöön, luulimme ensin, että tilaa oli tuuletettu läpivedolla. Alle tunnin kuluttua tunsimme suuren eron, eikä meillä ole epäilystäkään siitä, etteikö ilmanpuhdistimet vaikuttaisi ilmanlaatuun. Henkilökunnan ahdistus sekä terveysongelmat vähenivät nopeasti, kun kaikki ilmanpuhdistimet otettiin käyttöön. Haluan myös kiittää Genanon työntekijöitä. He ovat todella antaneet meille tukensa ja toimineet nopeasti, kun meillä on ollut kysyttävää tai tarvetta avulle. Annan työllä oireiden tutkimisessa on ollut myös suuri arvo, sillä se sai henkilökunnan tuntemaan, että hekin ovat asiassa mukana”, Sanna kertoo.

 

Lisääntynyt turvallisuus rankan koronavuoden aikana

Yli kymmenen vuoden ajan Genanon ilmanpuhdistimilla ja sisäilmapalvelulla on autettu monia asiakkaita ratkaisemaan sisäilman aiheuttamia ongelmia. Ilmanpuhdistuksella on ollut myös toinen tärkeä rooli ensimmäisenä koronavuotena.

 

Genanon tekniikka voi osaltaan vähentää infektioiden leviämistä poistamalla huoneilmasta jopa ultrapienet hiukkaset. Tähän mennessä tätä mahdollisuutta ovat käyttäneet pääasiassa monet sairaalat ympäri maailmaa, mutta myös yksityiset työnantajat. Myös Solgårdenissa ajatellaan, että ilmanpuhdistuksella on ollut merkittävä vaikutus siihen, että hoitokodissa on selvitty vähillä koronatartunnoilla.

 

”Olemme keskustelleet tästä ja monet meistä uskovat, että ilmanpuhdistimilla on tärkeä rooli. Olemme myös kysyneet itseltämme, mitä olisi tapahtunut, jos ilmanpuhdistimia ei olisi ollut käytössä. Itse uskon, että ilmanpuhdistus on lisännyt turvallisuutta pandemian aikana”, Catharina Lindgren sanoo.

 

Myös Sanna Bjernebyllä on samat ajatukset.

”Monet meistä uskovat, että ilmanpuhdistus yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on vaikuttanut siihen, että Solgården on selvinnyt vähemmillä koettelemuksilla koronavuodesta. Haluan myös nostaa esiin upean henkilökuntamme, joka on pyrkinyt noudattamaan kaikkia uusia rutiineja, joita on otettu käyttöön infektioiden leviämisen vähentämiseksi. Se on ollut ja on edelleen raskasta. Samalla on erittäin ilahduttavaa, että ilmanpuhdistuksen avulla olemme saaneet hyvälaatuisen sisäilman, joka saa sekä henkilökunnan että asukkaat tuntemaan olonsa hyväksi”, Sanna Bjerneby toteaa.

 

Oletko hankkimassa ilmanpuhdistinta? Ilmanpuhdistimen hankkijan opas kertoo, mitä valinnassa kannattaa ottaa huomioon.