<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Odotukset ylittyivät Mannheimin yliopistosairaalassa

Mannheimin yliopistosairaalassa on 30 klinikkaa sekä erikoisklinikoita kaikilta hoitotyön osa-alueilta
Yliopistosairaalan omistaa Mannheimin kaupunki, ja se palvelee Rein-Neckar-kolmion metropolialuetta. 
Hyvän tuotantotavan keskiössä ovat muun muassa hygieniaa, tiloja, laitteita ja etenkin ilmanlaatua koskevat vaatimukset.

Haaste

Mannheimin yliopistosairaalan kliinisen radiologian ja isotooppilääketieteen instituutin kliinisen radiofarmasian osastolla piti vähentää tuotantoprosessiin liittyvien hiukkasten määrää.

Instituutti halusi noudattaa radioaktiivisia lääkkeitä koskevan hyvän tuotantotavan (GMP) saksalaista ja kansainvälistä ohjeistusta sekä parantaa ilmanlaatua erityistuotantosektorilla.

Hyvään tuotantotapaan liittyy sellaisten hiukkasten määrä, joiden läpimitta on 0,5–5,0 μm.

Ratkaisu

Radiofarmasian osaston johtaja professori Björn Wängler päätti asentaa laboratorioon Genano 5250 -laitteen. 

Genano 5250 -ilmanpuhdistimen käyttöönoton jälkeen poikkeamat GMP-rajoista vähenivät huomattavasti.

”Tulokset ovat paljon paremmat kuin GMP-säännöt edellyttävät.” – Professori Björn Wängler

Tulos

Yksityiskohtaisten testien jälkeen asiakas oli äärimmäisen tyytyväinen tuloksiin. Tietyssä testitilassa saavutettiin ISO 7 -luokka, ja 0,5 μm/m3:n alueella oli hiukkasia alle 350 000. Tulos ylittää alueellisen terveysviraston vaatimukset. Siirrettävä ilmanpuhdistin on myös helppo siirtää muihin laitoksiin, kun sisäilman laatua halutaan parantaa.

Lataa ilmaiseksi Genanon ilmanpuhdistusratkaisuja koskevia tutkimuksia ja testituloksia