<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Turvallista ilmaa maailman eläin- ja ympäristöystävällisimmällä kanatilalla

 

  • Lähtötilanne: Korkeat hiukkaspitoisuudet kanalassa
  • Ratkaisu: 8 kpl Aspra Agro -ilmanpuhdistinta
  • Tulos: Kanalan hiukkaspitoisuus pieneni 40-45% 

kipster

Haaste

 

Syyskuussa 2017 järjestettiin maailman eläin- ja ympäristöystävällisimmäksi esitellyn kanatilan, Kipsterin, viralliset avajaiset. Alankomaalainen Kipster panostaa erityisesti eläinten hyvinvointiin ja ympäristöön. Osana tätä strategiaa Kipster halusi kiinnittää paljon huomiota tilan ilmanlaatuun. 

 

Yhtiö rupesi selvittämään, kuinka tavoitteet ilmanlaadun suhteen saavutetaan – pölyn, päästöjen, hajujen ja sairauksien vähentäminen sekä terveellisemmän ilman tuottaminen eläimille ja viljelijöille.

 

Liikenteen lisäksi tehomaatalous ja karjankasvatus ovat merkittäviä ilmansaasteiden lähteitä. Siksi ilmanpuhdistus itse tilalla, jossa eläimet ja viljelijä altistuvat ilmansaasteille, on tärkeää.

 

Ratkaisu

 

Ratkaisuksi tilalle asennettiin kahdeksan Aspra Agro -ilmanpuhdistinta, jotka on suunniteltu erityisesti maatalousolosuhteisiin. Aspra Agro -ilmanpuhdistimet puhdistavat kanalan ilmaa vähentäen hiukkasten pitoisuutta 40-45 prosenttia.

Aspra Agro -ilmanpuhdistimet poistavat kaikenlaiset epäpuhtaudet ilmasta, mukaan lukien virukset, bakteerit, karkean pölyn ja hiukkaset. Mikrobit, kuten naudan adenovirus, E. coli -bakteerit, Staphylococcus aureus ja Yersinia enterocolitica, joita esiintyy usein nautakarjassa ja kanoissa, poistetaan ilmasta tehokkaasti. 

 

Tulokset

 

Kahdeksan Aspra Agro -ilmanpuhdistinta tarjoavat terveellisemmän ilmanlaadun Kipsterin kanatilalla. Ilmanpuhdistimien energiakustannukset ovat vähäisiä, ne ovat helppoja ylläpitää ja puhdistavat itse itsensä. Näin ollen maanviljelijä voi keskittyä yritystoimintaan, eikä kalliita suodatinten vaihtoja tarvita.

 

Aspra Agro -ilmanpuhdistimien asennuksen tuloksena maatilan ilmanlaatu parani merkittävästi:

 

  • 40-45% pienempi hiukkaspitoisuus kanalassa
  • virusten, bakteerien ja pienhiukkasten poisto
  • hiukkaspäästöjen vähentäminen
  • ammoniakkipäästöjen vähentäminen
  • mukavammat työolot kanaloissa
  • alhaiset energiakustannukset
  • vähäinen tarve huolloille

 

---

 

Ota yhteyttä, kun maatilasi tai muu organisaatiosi on ottamassa askelen kohti turvallisempaa ilmaa