<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genanon ja Arkkitehtitoimisto Kaikkosen yhteistyöllä suunnitellaan terveellisiä ja puhtaita asuntoja ja työtiloja

 

 

Puhtaaseen sisäilmaan erikoistunut Genano Oy ja Arkkitehtitoimisto Kaikkonen Oy vahvistivat yhteistyötään 1.1.2020, tavoitteena suunnitella entistä puhtaampia ja terveellisempiä asuin- ja muihin tarkoituksiin suunniteltuja tiloja.

 

Arkkitehtitoimisto Kaikkosen toimialaa ovat laadukkaiden asuntojen suunnittelu sekä toimi- ja teollisuustilat. Suunnittelu on asiakaslähtöistä, jolloin tulevia asukkaita kuunnellaan ja käyttäjien toiveet pyritään ottamaan huomioon ja ennakoimaan nykyistä sekä tulevaisuuden käyttöä. Käyttäjät pystyvät identifioitumaan tiloihinsa ja arkkitehtuuriin, jolloin syntyy kotipaikkatunne, joka vahvistaa muistiamme ja jokapäiväistä elämäämme. Projektien kriteereinä ovat turvallisuus, terveellisyys ja luonnonläheisyys sekä ympäristönäkökulma.

 

 

Terveellisten ja puhtaiden asuntojen ja tilojen edelläkävijät

 

Genanon teknologialla asuntojen sisäilman laatua parannetaan nykyisestä ISO 16890-luokan ilmanpuhtaustasosta vieläkin puhtaampiin ultra- ja nanokokoluokkiin saakka. Uusiin rakennuksiin asennettavien Genanon kanavasuodattimien sähköisellä suodatuksella pystytään sisään tulevasta korvausilmasta suodattamaan siten myös haitallisimmat pienhiukkaset kuten: siitepöly, katupöly, ilmansaasteet ja liikenteen pakokaasut.

 
”Nykypäivän rakentamisen keskeisimpiä vaatimuksia ovat terveellisyys ja asukkaiden sekä ympäristön huomioiminen. Siksi Arkkitehtitoimisto Kaikkonen panostaa vahvasti innovatiivisiin uusiin ratkaisuihin. Genanon kanavasuodattimet ovat toimiva valinta suunnittelemiimme korjaus- sekä uudiskohteisiin, sillä pienen sähkönkulutuksensa, ja erinomaisen puhdistustehonsa osalta ne sopivat hyvin energiatehokkaan, terveellisen ja käyttäjäystävällisen rakentamisen suunnittelukonseptiimme”, toteaa tekniikan tohtori arkkitehti Heikki Kaikkonen. ”Lisäksi Genanon radioverkossa toimivat IoT-anturit mahdollistavat sisäilman, ja samalla myös rakentamisen laadun seurannan ja todentamisen”, Kaikkonen jatkaa.

 

 

Genanon patentoitu teknologia perustuu tehokkaaseen sähköiseen ilmanpuhdistukseen, jossa suodattimiin ei kerry hiukkasmassaa. Laiteessa ei ole vaihdettavia kuitusuodattimia, vaan puhdistetaan pesemällä määräajoin, jolloin puhdistusteho pysyy jatkuvasti hyvänä, ja ylläpito ei kuormita ympäristöä tuottamalla jätettä. Ratkaisussa suodattimien tukkeutumista, järjestelmän painehäviötä ja siitä aiheutuvaa energiankulutuksen lisääntymistä ei tapahdu. Vaihdettavia suodattimiakaan ei tarvita, joten käyttökustannukset alenevat siltäkin osin, samalla kun jätekuormitus pienenee. Kokonaisuus muodostaa ainutlaatuisen, ekologisen puhtaan sisäilman ratkaisun. Myös itse laite on täysin kierrätettävä.

 

”Haluamme omalta osaltamme kehittää ja parantaa asumisterveyttä ja hyvinvointia. Ilmansaasteiden lisääntymisen vuoksi ultrapuhdas sisäilma on yhä tärkeämpää. Nyt sairaala- ja laboratorio-olosuhteisiin kehitetty nanoteknologiallamme on saatavilla myös kiinteistöihin. Yhteistyömme TkT arkkitehti Heikki Kaikkosen kanssa on jatkunut useita vuosia. Yhteistyömme mahdollistaa teknisesti ja toiminnallisesti hyvää arkkitehtuuria toteuttavat suunnitteluratkaisut korjaus- ja uudisrakentamiskohteisiin. ”, toteaa Erkki Kauvanto Genanolta.

 

Lisätietoa:

Heikki Kaikkonen, tekniikan tohtori, arkkitehti: heikki.kaikkonen@kaikkonen.fi

Erkki Kauvanto, myyntipäällikkö AIT®, ITS®, ITS®-TEK: erkki.kauvanto@genano.fi